Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W tym odcinku poznasz moj? metod? na radzenie sobie z problemami. Bo czy nie jest tak, że każdy z nas ma mniejsze lub wi?ksze problemy? Podró?ujemy od wyzwania do wyzwania i zawsze jest coś, czemu musimy stawi? czo?a.

Wysąuchaj tego odcinka, a poznasz 6 podstawowych kategorii problemów, jak te problemy rozwi?zywa? oraz dwie najwa?niejsze rzeczy, na które musisz się przygotować, bo bez tego na pewno polegniesz.

Zapraszam do wysłuchania,
Marcin

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Każdy spotyka na swojej drodze jakieś problemy. Czasem są one wi?ksze, czasami mniejsze, bo Życie nie lubi nudy. Nawet jeśli wydaje Ci się, że Twoje otoczenie jest szcz??liwsze ni? Ty, możesz być pewny, że to cz?sto dobra mina do złej gry. Jak zatem radzić sobie z problemami? W tym odcinku przestawi? Ci 6 kategorii problemów oraz sposoby na ich rozwi?zanie.

Jak Fryderyk Karzeżek przedstawia heksagon szcz??cia, tak można problemy wrzucię do sze?ciu worków pod innymi nazwami – k?opoty zdrowotne, finansowe, w związku, zawodowe, brak celu oraz rado?ci Życia. Jak je przezwycię?a?, by ka?dego dnia szeroko się u?miecha? mimo wielu trosk na głowie? To oczywiście nie jest takie proste.

Trzeba wszystkie k?ody rzucane nam pod nogi traktowa? jak wyzwania. Warto mieć też ?wiadomość, że pozbywaj?c się jednego problemu, wkrótce pojawi się nast?pny, bo nikt nie ?yje w krainie mlekiem i miodem p?yn?cej.

Po pierwsze – my?l o rozwi?zaniu, a nie o k?opocie i powodach, dlaczego akurat Ciebie to spotka?o. Mam ?wiadomość, że ?atwiej się mówi, ni? robi, ale mam na to taki oto sposób.
Kiedy zaczynam tracię energi? i ch?? do Życia, jest to dla mnie sygna?, że za du?o myślą o problemie. Otrz?sam się z tego letargu i obmy?lam plan.

Wtedy do g?owy wpadaj? nowe pomysąy, które pierwotnie nie były brane pod uwagę. Czasem zdarza się, że problem jest tak duży, i? jakiekolwiek planowanie go nie rozwi?że. Należy jednak zacząć dzia?a?, czyli z ch?odn? g?ow? wykonać dwa pierwsze kroki. Od u?alania się nad sobą nic dobrego się nie wydarzy.

Są jednak dwie rzeczy, na które musisz się przygotować, by się nie rozczarowa? i nie stracię zapa?u.
Pierwsz? z nich są niepowodzenia. To, że one się pojawi? jest tak pewne jak ?mier? i podatki. Może zdarzy? się, że od razu dostaniesz w twarz i zaliczysz upadek. Możesz pój?? w całkowicie z?? stroną i trzeba b?dzie zawraca?. Tego nigdy nie wiesz, więc lepiej twardo st?pa? po ziemi. Możesz nawet u?o?y? alternatyw?, który b?dzie Twoim planem B.

Druga sprawa to walka z samym sobą. Jeśli kto? może Cię zatrzyma?, to jesteś to Ty sam. Pojawi? się myśli, że to wszystko jest bez sensu, że i tak Ci się nie uda i w ogóle to niepotrzebnie się starasz, po czym zaakceptujesz porażkę. Tak nie może być.

Nie rozpami?tuj przesz?o?ci. Szczególnie w kategorii, że gdybyć nie zrobić tego i tamtego, to teraz nie mia?być tylu spraw na głowie. To tak nie dzia?a. Nikt nie jest wró?k?, by przewidywa? przyszłość, a nie ma ludzi, którzy podejmuj? same dobre decyzje. Trzeba i?? dalej i robić wszystko, by kolejne tygodnie i miesięce były lepsze.

Porównywanie się z innymi też nie jest drog? do pozytywnego my?lenia, bo u otoczenia zawsze znajdziesz coś, co Ty chcia?być mieć. Nie wiesz jednak, jak to wygląda na prawd? i z czym się borykaj?. Jeśli masz k?opoty ze zdrowiem i widzisz wiecznie u?miechni?tego koleg?, to wydaje Ci się że on jest najzdrowszym cz?owiekiem na ?wiecie. Nie znasz jednak jego historii i nie masz pewno?ci, że za t? mask? nie kryje się coś innego.

Trzeba stan?? twarz? w twarz z problemem i go przezwycię?y? za wszelk? cen?, a nie u?ala? się nad sobą. To jest moja recepta na k?opoty pojawiaj?ce się ka?dego dnia.