Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Co się dzieje, gdy wyznaczasz tak odleg?y cel, że nawet nie wiesz, jak się za niego zabra?? Bardzo cz?sto odpuszczasz, to ilość rzeczy do zrobienia Cię przyt?acza i po prostu zwyczajnie nie wiesz, od czego zacząć.

Dlatego też dobrze mieć narzędzie, które pozwoli Ci zaplanowa? cały proces od A do Z, ??cznie z konkretnymi krokami do wykonania.

I takie właśnie narzędzie omawiam w tym odcinku.

Zapraszam do wysłuchania,
Marcin

Odcinek, o którym wspominam >>>

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Kiedy planujemy dalekosię?ne cele, cz?sto odpuszczamy ich realizacje przez brak pomysąu na wykonanie pierwszego i kolejnych kroków. Nie potrafimy u?o?y? schematu działania, mający także alternatyw? na wypadek niepowodzenia. W ko?cu nie wiemy, co stanie się za tydzie?, miesięc czy rok, dlatego lepiej być przygotowanym na wszystkie niepowodzenia i przeciwno?ci losu.

W tym odcinku zaprezentuj? Ci narzędzie, dzi?ki któremu powy?szy problem stanie się du?o prostszy.

To także dobra metoda na u?ożenie swojego idealnego dnia, o którym mówiłem kilka odcinków temu. Jeśli nie wiesz, co masz zrobić w pierwszej kolejno?ci, nie zaplanujesz punktu numer 29. Gdy chcesz zarabia? miliony, a teraz dostajesz trzy tysięce pensji, chcesz znaleźć swoją drug? po?ówk?, ale w?ród Twoich znajomych kandydatek czy kandydatów brak, presja, która się pojawia zaczyna blokowa? Twoje my?lenie działania.

W takich przypadkach ?wietnie sprawdza się planowanie od ty?u. Patrzysz na ten cel i próbujesz się z nim uto?sami?. Chcesz wyjecha? do Australii? Na pewno pomoże Ci w tym obejrzenie na YouTubie filmików, jak wygląda Twoje przyszłe miejsce zamieszkania. Do tego Google Street View, gdzie można wirtualnie pochodzi? po ulicach czy blogi przybli?aj?ce kultur? tego kraju.
To wzmaga ?wiadomość tego, co tam Cię czeka. I teraz musisz sobie wyobrazi?, co byćo wcze?niej, co musia?o się wydarzy?, by to marzenie się spe?ni?o.

Co sprawi?o, że właśnie wchodzisz do swojego nowego mieszkania. Pewnie musiaże? poczyta? og?oszenia lub spotka? się z przedstawicielem biura nieruchomo?ci. A co byćo jeszcze wcze?niej?

Skoro masz mieszkanie, to musiaże? podpisa? umow?, a do tego nale?a?o udokumentowa? stabiln? pracę, zarobki i inne formalne sprawy lub przekonaże? właściciela op?at? za rok z góry. Jeśli tak, musisz mieć uzbierane pieni?dze, które w tym momencie bądź Twoją kart? przetargow?. I wykonujesz kolejny krok wstecz zapisuj?c, co sta?o się, że masz od?o?on? spor? kwot?. Skąd pojawi?y się nadwy?ki w Twoim budżecie? Co wtedy robiże?? Wzi?że? dodatkowe zlecenia, czy dobrze gospodaroważe? jedyn? wyp?at??

I tak zapisujesz kolejne kroki, które zaprowadz? Cię do stanu tu i teraz. Gdy sumiennie podejdziesz do zadania, b?dziesz mia? gotowy plan od Z do A, a teraz od A do Z, który pozwoli Ci na wykonanie pierwszego kroku do spe?nienia marze?. Nie wiem, co b?dzie punktem numer jeden, może to być nawet coś zaskakuj?cego.

To jest właśnie pot?ga planowania od ty?u, i? dostajesz gotow? map? z tabliczkami i drogowskazami, gdzie konkretnie masz jecha?. Musisz pamiętać, że możesz korygowa? spisane punkty w zale?no?ci od wydarze? losowych, jednak g?ówne za?ożenia planu zostan?.

W??cz swoją kreatywność, usięd? i wyobra? sobie swój cel, a nast?pnie rozpocznij nowe, lepsze Życie. Ja trzymam za Ciebie kciuki i powodzenia!