Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Co nap?dza Cię do działania? Jak wykrzesa? energi?, by ko?czy? to, co rozpoczynaszą Kiedy jest najlepszy czas na działanie?

O tym b?dziemy sobie mówię w dzisiejszym odcinku.

Zapraszam,
Marcin

Odcinek o planowaniu

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Brakuje Ci motywacji i energii do działania oraz zrealizowania w 100% swoich planów? Jak j? z siebie wykrzesa?? A może istnieje jaka? iskierka, która po zapaleniu się – powinna nam da? znak, że dzisiaj jest właśnie ten dzie? na osięganie swoich szczytów?

Sąyszażem kiedy?, że nigdy nie ma tego idealnego momentu na działanie. Na pocz?tku przy dużych projektach pojawia się plan. Jest on spisany, pouk?adany i zawiera wiele szczegó?ów. I tutaj rodz? się problemy, bo pod?wiadomie szukasz rzeczy, które mog? opó?ni? wdrożenie tego planu w Życie.

Jeśli chcesz nagra? podcast, szukasz najpierw dobrego mikrofonu, programu, informacji w Internecie, jak w ogóle się do tego zabra?. Nic się jednak z Twoim planem nie dzieje, cały czas stoisz w miejscu. Może zdarzy? się tak, że wszystko jest dopi?te na ostatni guzik, ale Ty w dalszym cięgu twierdzisz, że dzisiaj nie jest dobry dzie? i na pewno za tydzie? b?dzie na to lepszy czas. Szukasz jaki? ma?o wyszukanych wymówek. I co się wtedy dzieje? Odk?adasz działania, by ostatecznie nigdy ich nie zacząć.

Wszystko rozpoczyna się wtedy, gdy postawisz swoją nog? za lini? START. Nie musisz być na 10 kilometrze, wystarczy mały krok. Dopiero wtedy ocenisz, czy coś co wysz?o spod Twojej r?ki zosta?o docenione przez innych, a przede wszystkim, czy podoba się Tobie. Nie wiesz, czy coś udoskonali?, co zmieni? i w którym kierunku i??. Dopiero feedback daje Ci energi? do działania. Cię?ko się samemu zmotywować, dlatego warto poszukać jej u otoczenia.

Wiedza teoretyczna tylko sztucznie pompuje, a ostatecznie niewiele daje. Dopiero gdy dostrzeżesz efekty swoich dzia?a?, usąyszysz pochwa?? lub konstruktywn? krytyk? b?dziesz chcia? to zmieniać i ulepsza?. To odpowiedź spożecze?stwa sprawi, że nie b?dziesz potrzebowa? dodatkowej energii, bo oni Ci j? dostarcz?.

Z w?asnego do?wiadczenia wiem, że ca?a ekscytacja nowym projektem ulatuje po kilku dniach. Musz? się zmusię do działania, by energia się pojawi?a sama i zacząća mnie nap?dza?. I ona znowu zacznie się ulatnia? i nie b?dzie w oczach takiego p?omienia jak wcze?niej. Tutaj potrzebny jest schemat, który pozwoli Ci się nie wypali?. O tym jednak w kolejnych odcinkach.

Jeśli sąuchasz moich podcastów, bardzo Ci za to dzi?kuj?, ale zapewne zdajesz sobie spraw?, że jest to wiedza teoretyczna. Po wysłuchaniu ka?dego odcinka zacznij wdra?a? moje sprawdzone metody w Życie i tym samym rozwijaj się. Tylko, gdy zaczniesz coś robić, zauwa?ysz efekty. Do?wiadczenie i zaanga?owanie sprawi, i? wypu?cisz na powierzchni? swój w?asny projekt, którym b?dziesz chcia? się pochwali? i z którego b?dziesz naprawd? dumny. Może też oznacza?, że staniesz się lepszym cz?owiekiem. Wybór należy do Ciebie. Do usąyszenia w kolejnym odcinku!