Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Jak? krzywd? wyrz?dzasz sobie, gdy patrzysz na swoje działania, stosuj?c niew?a?ciw? perspektyw??

O tym w dzisiejszym odcinku.

Zapraszam, Marcin Kądziołka.

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Czy można nie?wiadomie wyrz?dzi? sobie krzywd?? Oczywiście. I co więcej, zdarza się to bardzo cz?sto. Niew?a?ciwe my?lenie, wygórowane ambicje, czy patrzenie na Świat i siebie z niew?a?ciwej perspektywy – sprawia, i? biczujemy się zupełnie niepotrzebnie.

Co nas powstrzymuje w biznesie i jak to pokonać, by mieć lepsze efekty? Moim zdaniem najwi?kszym hamulcem jest krótkowzroczne patrzenie na Świat. Co dok?adnie mam na myśli? Jeśli patrzymy w przyszłość, wybiegaj?c tylko do jutra, tygodnia czy nawet miesięca, ograniczamy się do rzeczy dobrych na tu i teraz, ale nie wpisuj? się one w naszą d?ugoterminow? strategi?. Chcemy osiągnąć szybki efekt, który jak nie nadejdzie, wprawia nas w ogromne k?opoty.

Potem okazuje się, że gdybyćmy byli bardziej cierpliwi, po roku zebralibyćmy du?o wi?ksze owoce naszych dzia?a?. Nie zauwa?amy mikro wyników, przez co nie mamy ?wiadomo?ci, że obrany przez nas kurs jest naprawd? dobry.

Nie mamy bie??cego feedback’u i porzucamy dany pomysą, bior?c się za kolejny projekt. I tak mamy rozpocz?te masą spraw, które nawet nie mia?y szansy zaistnie?.

W tym przypadku możemy nauczyć się od innych osób, wycięgaj?c ich do?wiadczenia do swojego Życia. Skoro u wielu osób to dzia?a i osięgaj? sukces, warto po??czy? kilka mianowników, które z??cz? się w jedn? ca?o??. Możesz inspirowa? się wieloma autorytetami. Wybór należy do Ciebie. Pami?taj, że można patrze? im na r?ce tu i teraz. Są już w innym miejscu, do którego Ty właśnie d??ysz.

Zobacz, co robili rok temu i jak sobie radzili. Można czyta? książki, obserwowa? naszych guru na Facebooku, czy sąucha? webinarów i wycięga? wnioski. Cho? nie każdy ma tak? odwag?, można podej?? i zapytań się o rad?, która być może otworzy Ci szeroko oczy. Nawet jeśli kto? b?dzie chcia?, by za t? wiedzą zap?acię, zastanów się, czy nie warto zainwestować.

Mam 100% pewno?ci, że musimy patrze? strategicznie i d?ugoterminowo na Życie oraz biznes. W przeciwnym razie b?dziemy skupia? się na rzeczach bez znaczenia, a szansa na rozwój przecieknie nam przez palce. B?dziemy tkwi? w Życiu, które nas m?czy i nie satysfakcjonuje. A nie o to w tym wszystkim chodzi, dlatego stawaj się 3% lepszy ka?dego tygodnia.