Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Jeśli chcesz się wreszcie nauczyć jakiego? języka obcego, to w tym odcinku przedstawiam Ci mój gotowy, skuteczny system nauki, który możesz zastosowa? do dowolnego języka obcego.

Jeśli nie jesteś do ko?ca zdecydowany, czy warto zacząć się uczy?, to pokażę Ci, jakie są zalety nauki języka obcego. I zapewne się zdziwisz, bo nie wszystkie są takie oczywiste.

Zapraszam do słuchania,
Marcin Kądziołka

O tym mówiłem w tym odcinku:

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Zawsze chciaże? nauczyć się języka obcego, ale nigdy nie byćo Ci z nim po drodze? W tym obcinku przedstawi? Ci sprawdzony, gotowy system do nauki.

Jeśli nie jesteś do ko?ca zdecydowany, czy warto zacząć się uczy?, to uzmysąowi? Ci, jakie są zalety nauki języka obcego. I zapewne się zdziwisz, bo nie wszystkie są takie oczywiste.

Wiem, że wielu z Was chcia?oby biegle mówię w jakim? j?zyku, ale oprócz ch?ci nie byćo nigdy motywacji, by zacząć mówię, czyta? i rozumieć ludzi z innego kraju.

Mam nadziej?, że po przedstawieniu Ci zalet mojego sposobu b?dzie Ci ?atwiej i dostrzeżesz Świateżko w tunelu, że Ty też możesz biegle posąugiwa? się na przykład j?zykiem angielskim.

Oczywista zalet? jest możliwość rozmowy z lud?mi, z którymi zawsze chciaże? się porozumieć, ale nie mówili oni po polsku. Poszerzasz swoją stref? komfortu, bo ?atwiej Ci zaplanowa? wakacje za granicę. Nie musisz już obawia? się, że nie b?dziesz potrafi? dogada? się w restauracji, czy w hotelu. Brak chocia? podstawowej umiejętności posąugiwania się angielskim jest do?? mocn? przeszkod? i zamyka wiele interesuj?cych drzwi.

Jak masz barier? mówisz, że zagraniczny urlop nie jest dla Ciebie i wolisz polskie morze lub góry.

Tak naprawd? boisz się negatywnych scenariuszy i braku mo?liwo?ci rozwi?zania tych sytuacji. Jeśli obcokrajowiec w dużych, polskich miastach spyta Cię o drog?, nie uciekasz przestraszony, zamiast swobodnie wytłumaczyć, jak dojdzie do miejsca docelowego.

J?zyk angielski sta? się mi?dzynarodowy, dzi?ki czemu właśnie tak dogadasz się w każdym zak?tku Świata. Nasz kraj staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, przyje?d?aj? do nas studenci, więc angielskie sąowa coraz cz??ciej sąycha? na ulicach.

Kolejnymi zaletami to możliwość awansu, dostania nowej, lepiej p?atnej pracy, gdzie wymagany jest j?zyk angielski. To rozwija Ciebie, Twoje mo?liwo?ci i sprawia, że poziom Życia cięgle się podnosi. Jeśli chcesz na d?użej wyjecha? poza Polsk?, znajomo?? języka znacznie Ci to u?atwi.

Teraz opowiem o sprawach, które na pierwszy rzut oka nie wychodz? na Świat?o dzienne. Oprócz przyswajania sąówek i zwrotów, uczysz się kultury danego kraju. Nie jest możliwe uczy? się bez poznawania nowych ludzi, którzy mówię w danym j?zyku. Stajesz się otwarty na inno??, inaczej patrzysz na Świat, poszerzasz horyzonty, rozbudzasz i toczysz ?arliwe dyskusje. To dzia?a jak automat – od razu chcesz poszerzy? wiedzą na temat danego kraju. Sam stajesz się studni? ciekawostek i rzucasz nimi w rozmowie jak z r?kawa. Na tej podstawie budujesz swój autorytet, prowadzisz rozmow? i nawi?zujesz wi?? z drugim cz?owiekiem.

Gdy mówisz wy??cznie po polsku, pojawia się w Twojej głowie tylko jedno skojarzenie do danego sąowa. Z wi?kszo?cię nie wi??? się wi?ksze emocje, ale zdarzają się takie, które są nacechowane negatywnie, przez co Cię blokują. Kiedy bądźc dzieckiem, zad?awiże? się cukierkiem, a? skr?ca Cię w ?rodku, kiedy tylko wymówisz to sąowo.

W momencie mówienia angielskiego „candy”, francuskiego „bonbons” lub hiszpa?skiego „caramelo” są one dla Ciebie neutralne. Ucząc się nowych wyrazów, dopiero teraz możesz stworzyć dla nich now? histori?. To jest niesamowite, bo możesz być trochę inn? osobą, ni? ta, która porozumiewa się w j?zyku polskim.

Nawet jeśli nie myślisz i nie mówisz w obcym j?zyku bez zastanowienia, to jest nawet bardziej intryguj?ce uczucie, bo dostrzegasz, że inaczej reagujesz na pewne sprawy.

Odmiennie się zachowujesz, inaczej rozmawiasz i możesz w pewnym stopniu oszukać mózg i swoją osobowo??.

Dodatkowo wchodzi on w tryb nauki i ?atwiej jest Ci przyswaja? wiedzą z innych dziedzin. Kiedy nie zdobywasz nowych umiejętności, nie starasz się rozwija?, to z każdym tygodniem, miesięcem i rokiem b?dzie Ci trudniej tego dokona?.

Teraz przedstawi? Ci mój gotowy sposób na nauk? języka, który mam nadziej? pomoże i Tobie.

Mówię swobodnie po angielsku i traktuj? go jako mój drugi j?zyk. Kiedy byżem we Francji to bez problemu dogadażem się w ich j?zyku, czytażem opisy na plakatach, menu w restauracjach i rozmawiażem z lud?mi. Nauczyżem się też podstaw japo?skiego, czy w?oskiego i uczą się hiszpa?skiego. Jestem w tym momencie na poziomie ?rednio zaawansowanym, czyli rozumiem, co mówię na filmikach na YouTube, ze zrozumieniem czytam artyku?y i potrafi? się wypowiedzieć na dany temat.

To najbardziej ?ywy okres w czasie nauki, więc mog? przedstawi? Ci najdrobniejsze niuanse mojego schematu.

Po pierwsze musisz mieć cel. Jeśli robisz to, bo j?zyk potrzebny Ci jest do awansu, lepszej pracy i lepszego wynagrodzenia, jest to bardzo motywuj?ce. Możesz również mieć w planach d?u?szy wyjazd lub ch?? emigracji, dlatego b?dzie lepiej dla Ciebie swobodnie komunikowa? się w tym j?zyku.

I pojawia się kolejna zaleta – zupełnie inaczej czyta się księ?k? w j?zyku autora ni? po przet?umaczeniu j? na j?zyk polski. Są pewnie niuanse, których t?umacz nie jest w stanie prze?o?y?, bo mamy inne postrzeganie pewnych rzeczy. Twoją motywację może być mi?o?? Twojego Życia, ale nie możecie porozumieć się po polsku czy po angielsku.

Bez celu nie osięgniesz zamierzonego efektu, bo pr?dzej czy pó?niej zaczniesz zastanawia? się nad sensem swojej nauki.

Gdy masz j?zyk obcy w szkole lub na uczelni, jest to najgorsza rzecz, jaka może Ci się przytrafi?. Czy chcemy czy nie, musimy się tego uczy?. Podam Ci przykład z mojego Życia. Miedzy technikum a studiami miażem 3 miesięce wakacji, nie wiedziażem, co z tym czasem zrobić, więc postanowiżem nauczyć się francuskiego. Po tym okresie mogżem swobodnie pisa? na forum, swobodnie porozumiewa? się na wycieczce w Pary?u. Byżem zatem przeszcz??liwy, gdy mogżem kontynuowa? nauk? na studiach. Okaza?a się ona przedwczesna, bo lekcje wcale nie były ciekawe, nie robili?my rzeczy, które mnie interesowa?y, tempo byćo zupełnie odwrotne i zabi?o to moj? ch?? do nauki tego języka.

Jeśli uczysz się, by zda? egzamin, jest to bardzo w?tpliwa motywacja.

Co zatem robić, by byćo to robione zgodnie z za?ożeniem. Najwa?niejsze jest rzucenie wszystkich się na dany temat. Zrób massive action, by zanurzy? się w j?zyku. ?atwiej jest nauczyć się języka szybko, ni? wolno.

Na pocz?tku ekscytacja jest do?? mocna, bo po nauczeniu się 20 sąówek pojawiaj? się motyle w brzuchu. Pó?niej jest zdecydowanie gorzej, bo nie widać efektów mimo w?ożenia w to ogromu energii.

Kiedy po?więcasz ma?o czasu na nauk? języka, możesz nawet pó? roku pó?niej nie rozumieć, o czym jest Twoja ulubiona piosenka. Stracisz zapa? i nauka pójdzie w las. Skumulowany atak i ambitny cel sprawi?, że czas oczekiwania na przeskoczenie kolejnych poziomów skróci się do minimum.

Jestem samoukiem, więc pierwsze lekcje odbywa?y się w moim pokoju, kiedy nikt mi nie przeszkadza?. Pó?niej za jednym zamachem zdażem trzyletnie egzaminy na studiach, bo byżem na tak zaawansowanym poziomie. Ostatecznie by wej?? na kolejny poziom, zapisażem się do szko?y j?zykowej. Możesz op?acię lekcje z native speakerem, ale jest to kwestia indywidualna.

Miażem bardzo fajn? grup? j?zykow?, ale z czasem j? rozwi?zali. Dogadali?my się jednak z prowadz?cym, by dalej uczy? się prywatnie. Wprowadziżem też lekcje do firmy, co także doszlifowa?o mój angielski.

Uwa?am, że nauka w szkole j?zykowej od poziomu podstawowego to strata czasu, bo to samo możemy zrobić bez pomocy osób trzecich. Lepiej wej?? na wy?szy level i zrobić szybki skok na przód.

Można doj?? do poziomu ?rednio-zaawansowanego i wykupi? sobie zaj?cia z native speakerem, by ulepszy? gramatyk? i swobodniej rozmawia?. Zamiast tłumaczyć Ci wszystko od pocz?tku, ?wiczysz tylko te zagadnienia, gdzie jest najwi?kszy problem.

Dla mnie podstaw? jest codzienna nauka sąówek. Bez tego nie ma mojego cyklu i musz? znaleźć na to czas. U?ywam do tego SuperMemo, który podpowiada mi, co powinienem się nauczyć i jakie rzeczy powtórzy?.

Co najwa?niejsze, algorytm selekcjonuje je tak, by były to te najtrudniejsze do zapami?tania. Ja mam wykupione wiele kursów, jak już wspominażem, teraz uczą się hiszpa?skiego i na tym się skupiam.

Sko?czyżem poziom podstawowy i ?rednio zaawansowany, dzi?ki czemu mogżem już wej?? na stopie? zaawansowania. Sąówka jednak powtarzam z wszystkich poziomów. Super Memo jest o tyle interesuj?ce, że nie daje nam zapomnie? o tym, czego już teoretycznie się nauczyli?my. Jeśli pi?? razy powtórzyżem sąówko i potwierdziżem, że zapami?tażem, SM powtórzy mi go dopiero za rok.

Moim nawykiem sta?o się też sąuchanie podcastu do nauki hiszpa?skiego – minimum 20 minut. Mog? sąucha? tego w samochodzie, dlatego nie musz? szuka? okienka w swoim rytmie dnia, tylko puszczam w drodze na spotkanie.

Jeśli mówimy o najpopularniejszych językach, to zapewne nie b?dzie problemów ze znalezieniem podcastów.

W przypadku tych bardziej wyszukanych, musisz trochę więcej czasu po?więcię na ich znalezienie, ale nie jest to niemożliwe. Ważne, by sąucha? tego codziennie.

U?ywam też Duolingo, ale problem pojawia się, gdy nie znasz angielskiego, a chcia?być się nauczyć innych j?zyków. Gdy to właśnie tego języka chcesz się nauczyć, sprawa się rozwi?zuje. Uczą się hiszpa?skiego przez angielski kurs dost?pny na stronie. Kiedy t?umacz? zdanie z hiszpa?skiego, robić to na angielski.

Duolingo jest bezp?atne, w przypadku SuperMemo za każdy kurs się p?aci. Od czasu do czasu ogl?dam na YouTube filmiki po hiszpa?sku lub subskrybuj? kana?y do nauki języka. Wybieram wtedy to, co mnie interesuje i odsąuchuj? wybrane filmiki.

Kupiżem dodatkowo dwa kursy na iPada i nie jest to wybór przypadkowy. Nie korzystam z niego zbyt cz?sto i kiedy zasiadam do nauki, w??cza mi się ten jeden tryb. Mam skojarzenie emocjonalne i pod?wiadomie wiem, że sąu?y wy??cznie do nauki hiszpa?skiego.

Kupiżem również księ?k?, ale odpowiada mi ona dlatego, że jest dla osób na odpowiednim poziomie. Dzi?ki temu wiem, że bądź poszerza? swoją wiedzą, by zalicza? kolejne etapy. Korzystam z wersji elektronicznej, ale jeśli kto? jest trochę oldschoolowy, może kupi? tradycyjn? pozycj?.

Byżem z moj? ?on? też na kilku spotkaniach, które są przeznaczone dla osób mówięcych i uczących się hiszpa?skiego. Co tydzie? odbywaj? się meetingi i można spotka? tam osoby na ró?nych etapach swojej nauki. Co ważne, wszyscy rozumiej? Twoją ch?? poszerzania wiedzy i nie zlinczuj? Cię, jeśli jesteś na poziomie podstawowym. Wr?cz przeciwnie – ch?tnie Ci pomog?.

Jeśli mieszkasz w wi?kszym miećcie, na pewno możesz poszukać na Facebooku takich spotka?.

W sieci dost?pne są również wyspecjalizowane kursy online, które dotycz? konkretnego zagadnienia. Sam mam teraz na celowniku kurs, który mówi o rozmówkach się na co dzie?. Wiem, że zakupi? także szkolenie o czasach przesz?ych. Jest to dla mnie do?? skomplikowane, dlatego musz? więcej czasu po?więcię na zg??bienie tego tematu. Z Hiszpanii leci również do mnie książka dotycz?ca gramatyki, dzi?ki czemu mam nadziej? na szybkie rozwi?zanie problemu.

Uczą się też z piosenek po hiszpa?sku. Warto się otacza? j?zykiem i akcentami, które sprawi?, że mog? się z tym osąucha?.

Dodatkowo wszystkie urządzenia mam prze??czone na j?zyk hiszpa?ski, czyli telefon, komputer, nawigacja w samochodzie. Dzi?ki temu musz? się skupi? i mocniej przy?o?y? do zrozumienia ka?dego wydanego komunikatu.

Kupuj? czasopismo “¿Español? Sí, gracias”, które jest wydawane też w innych językach. Powyżej znajduje się link, dzi?ki któremu dowiesz się więcej na ten temat.

Musz? się przyzna?, że ten odcinek nagrażem też dla siebie. System mam już do?? mocno opracowany i wykorzystany przeze mnie. Wiem, że na hiszpa?skim nie poprzestan?, bo to bardzo rozwija umysł.

Wróc? do tego podcastu i przypomn? wszystkie rzeczy, na jakie zwracażem uwagę. Przy okazji ka?dego punktu, pojawi?o się jedno sąowo – codziennie. Pami?taj, że tylko w ten sposób możesz osiągnąć cel. Lepiej codziennie po?więcię 15-20 minut ni? siedzie? w niedziel? przez trzy godziny.

?ycz? Ci powodzenia i zach?cam do nauki j?zyków!