Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W dzisiejszym odcinku pokazuj? najprostszy sposób do wydania w?asnej książki – skorzystanie z gotowego poradnika, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces. Bez korzystania z pomocy wydawcy, tylko dla tych osób, które mają wiedzą, chcę się ni? podzielić, ale też mają możliwość dotarcia do swoich potencjalnych czytelników.

Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka,
Marcin Kądziołka

 

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Zastanawiaże? się kiedy?, czy można samemu wyda? księ?k?? To możliwe i bardzo realne, jeśli tylko b?dziesz trzyma? się schematu, który właśnie chcę Ci przedstawi?.

Mówi się, że w każdym z nas drzemie książka i szczególnie na drodze rozwoju oraz cięg?ych do?wiadcze?, chce ujrze? Świat?o dzienne. Kiedy zbierzemy wiedzą, która może się przyda? nie jednemu czytelnikowi, pojawia się my?l, czy wydawa? księ?k? samemu czy z wydawc??
Ja jako właściciel wydawnictwa jestem za t? drug? Ścieżkę, ale zdarza się, że kto? chce pod??a? w tym temacie samotnie. „Biblia #SELF-PUBLISHINGu” to absolutny hit oraz must-have dla takich osób.

Aleksander Sowa, autor tej pozycji, wyda? 15 ró?nych księżek z wydawnictwami i bez ich pomocy. Zna temat od podszewki i z każdej strony, dlatego jest idealn? osobą do napisania takiej biblii. Jako, że wydanie książki to do?? rozleg?y temat, Aleksander Sowa opisuje bardzo wiele szczegó?ów, na które trzeba zwrócić uwagę. Jest tam również proces promocji książki, który jest bardzo istotny. Zwraca uwagę na pu?apki, jakie czekaj? samotnego w?drowca. A że pope?nianie tych błądów jest bardzo kosztowne, warto wiedzieć jak omija? te przeszkody.

Aby i?? drog? self-publishingu, trzeba zna? wszystkie modele publikacji księżek. Jak zapewne się domy?lacie, wydawca i samotne wydanie to tylko dwa kra?cowe schematy.

Ja ze swoim wspania?ym zespożem mamy już wydeptane ?cie?ki i wiele spraw dzieje się już naturalnie. Jednak 14 lat do?wiadczenia robi swoje, dlatego zaskoczy?o mnie, że self-publishing to tak trudna i kr?ta droga. Mog? powiedzieć, że jest tyle rzeczy, które trzeba zrobić od zera, że zaczynam podziwia? ludzi, którzy się na to decyduj?.

Co jeszcze byćo dla mnie nowo?cię? To, że książka jest bardzo szczegó?owa. Każdy problem jest opisany bardzo skrupulatnie, pojawia się wiele przykładów i rozwi?za?. Jest to tak praktyczna wiedza, że rzadko zdarzają się a? tak dog??bne poradniki.

Jest to książka, która oczywiście jest dedykowana osobom chcęcym wyda? księ?k?. To także idealny pomysą na prezent. Jeśli kto? ma tak? wiedzą, ch?ci oraz ogrom motywacji do działania, ale jednak do tej pory nie zdecydowa? się na ten pierwszy krok, warto da? mu taki bodziec w postaci poradnika.

Najlepiej przeczyta? t? pozycj? przed napisaniem pierwszego sąowa swojej książki. Jeśli jesteś już w trakcie, koniecznie najpierw zapoznaj się z poradami Aleksandra Sowy, nawet jeśli nie zdecydoważe? się na wydanie bez pomocy osób z zewn?trz.

żeby mieć ?wiadomość cażego procesu, błądów i sposobów na ich omijanie – „Biblia #SELF-PUBLISHINGu” – to książka obowi?zkowa. Szkoda by byćo na samym pocz?tku pope?ni? takie pomy?ki, które sprawi?, że wydanie swojego tytułu okaże się wielk? klap?. Szczególnie, jeśli możemy tego unikn??.

Zamiast szuka? informacji w Internecie, tutaj masz wszystko w pigu?ce. Link do książki znajduje się powyżej.

Jeśli chcia?być wyda? księ?k? z pomoc? wydawnictwa, zapraszam do „Złotych myśli”. Do usąyszenia w kolejnym odcinku!