Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W tym odcinku poruszam temat autentyczno?ci, braku udawania i bycia po prostu sobą. Co nam daje takie podejście i dlaczego ubieranie masek jest dla nas na d?u?sz? met? zgubne?

Zapraszam do wysłuchania,
Marcin

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

W każdej dziedzinie Życia autentyczno?? to klucz do sukcesu. Przybieranie masek i udawanie kogo?, kim się nie jest, na d?u?sz? met? jest niemożliwe. W ko?cu się zapomnimy, emocje się uwolni? i prawda wyjdzie na jaw. Dlaczego zatem nie warto udawa? i kreowa? się na osobą zupełnie inn?, ni? jesteśmy, by tylko zyska? w oczach innych? O tym b?dzie dzisiejszy odcinek.

Ludzie potrzebuj? autentyczno?ci. Na każdym kroku spotykamy wyre?yserowane sytuacje, nacięgane fakty czy idealne postaci wykreowane za pomoc? social mediów. Mamy tego do??. Prawda nie jest idealna, nie jest też pi?kna. W dobie Internetu ka?d? informacj? można szybko zweryfikowa?, dlatego brak spójno?ci zostanie szybko wychwycony.

Jeśli dzia?asz w Internecie, jesteś na zdj?ciach, czy filmikach, a potem kto? odkryje prawd?, wypuszczaj?c Twoje nowe, autentyczne odbicie, stracisz cały szacunek i wiarygodno??. Nie staraj się udawa? kogo?, komu się w Życiu bardziej powiod?o. Kopia nigdy nie b?dzie tak dobra jak orygina?.

Nie można myli? tego z modelowaniem, czyli nauk? na błądach innych, które mog? Ci pomóc w osięgni?ciu sukcesu. To pewne wskazówki i obrana droga, dzi?ki której b?dziesz bliżej celu. To nie zmienia Twojej to?samo?ci. W pewnym momencie musisz jednak i?? w?asn? drog?, a nie Ścieżkę wytyczon? prze kogo? innego. Zatracisz swój styl i cały blask.

Popatrz na mnie. Ja robić ten podcast najlepiej jak umiem. Uk?adam plan, wiem, jak b?dzie wygląda? każdy odcinek i siadam do nagrywania. Nie potrafi? i?? spontanicznie na nagranie i mówię, co mi ?lina na j?zyk przyniesie. Ja taki nie jestem. Skoro tego sąuchasz, pewnie Ci się to podoba.

Są też osoby, które uwa?aj?, że mam wstr?tn? manier? w g?osie, tematy są nudne i w ogóle nie przypadżem im do gustu. I to też jest okej. Nie chodzi o to, by zaspokoi? wymagania wszystkich. Każdy ma prawo do w?asnego zdania, a ja nie jestem pizz?, żeby wszystkim smakowa?.

Zawsze znajd? się osoby, które lgn? do nas poprzez sposób naszego działania i osobowo??. Ja mam taki styl i nagrywam w okre?lony sposób. Gdyby mia?o wygląda? to inaczej, wszystko byćoby sztuczne, nielogiczne i od razu zarzucono by mi brak autentyczno?ci.

Wszyscy intuicyjnie wyczuwamy nieszczero??. Czasami nie wiemy, jak to uczucie okre?li?, ale pod?wiadomie ten kto? nam nie pasuje. Po co więc udawa? kogo?, kim nie jesteśmy?

Jest też kwestia psychiki i wewn?trznej presji. Zawsze się stresoważem przed publicznymi wyst?pieniami i dalej tak jest. Dlaczegoś Bo chciażem, by ta przemowa byća idealna i podobna do jakiej? innej osoby. Chciażem za wszelk? cen? zadowoli? ludzi, którzy znajduj? się na sali. Ale to nie byżem ja, chciażem stworzyć idealnego faceta, który sprosta wymaganiom reszty.

Teraz lepiej mi to wychodzi, staram się być jak najbardziej naturalny i cho? wiem, że nie jestem stworzony do publicznych przemówie?, staram się robić to dobrze.

W psychicznej presji najgorsze jest to, że w ko?cu osięgamy poziom – nazwijmy to umownie – sukcesu. Zdob?dziemy popularno??, pieni?dze, ludzie nas zaczn? docenia?. Trudnej wtedy b?dzie zrezygnowa? ze ?cięgni?cia maski. Jeśli byćmy się na to zdecydowali, cały nasz sukces legnie w gruzach, bo ludzie zobacz?, że być on budowany na czym? sztucznym.

Z każdym dniem zaczynamy nienawidzi? samego siebie i chcemy się uwolni? od naszego alter ego, które budujemy na co dzie? przed otoczeniem. Wiem o tym, bo mnie też byćo coraz trudniej znosię swoje wyst?pienia, które tak naprawd? nie były „moje”. To niszczy?o mnie od Środka i frustrowa?o.
Jeśli mówisz ludziom coś, w co zupełnie nie wierzysz i jest Ci obce, w pewnym momencie trudno Ci b?dzie wytrzyma? to psychicznie. Gdy dostrzeżesz to i zrezygnujesz z budowania swojego Życia na glinianych nogach, zobaczysz, jak? rado?? przyniesie Ci bycie sobą. Inaczej ten balon p?knie i wszystko się rozsypie jak domek z kart.

Nie jesteś idealny, ale swoje mocne strony możesz rozwija? i uwydatnia?. Postaw na szczero?? i nie skupiaj się na budowaniu czegoś, co może tylko dzia?a? na Twoją niekorzy??.