Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Ten odcinek to druga cz??? wywiadu, jeśli nie sąuchaże? pierwszej, to zapraszam do jej wysłuchania: kliknij tutaj, by przej?? do cz??ci 1 wywiadu.

W tym odcinku mamy tyle wiedzy, jeśli chodzi o podejście do kampanii marketingowych, że najlepiej by byćo, żebyć mia? coś do notowania, co chwil? zatrzymywa? podcast i robić odpowiednie notatki 🙂

A to dlatego, że przeprowadziżem wywiad z Bartkiem Popielem, za?oŻycielem bloga dla przedsiębiorców LiczySieWynik.pl i i autorem wielu księżek. Bartek jest też konsultantem strategicznym specjalizuj?cym się w dużych kampaniach wprowadzaj?cych na rynek produkty informacyjne.

Ten odcinek to samo mi?sko, więc już teraz zapraszam Cię do słuchania.

Pozdrawiam, Marcin

Rzeczy, o których mówili?my w tym odcinku:

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Kolejny podcast to druga cz??? wywiadu z Bartkiem Popielem, za?oŻycielem bloga dla przedsiębiorców LiczySieWynik.pl i autorem wielu księżek. Bartek jest też konsultantem strategicznym specjalizuj?cym się w dużych kampaniach wprowadzaj?cych na rynek produkty informacyjne.

Jeśli nie sąuchaże? jeszcze cz??ci pierwszej, serdecznie zapraszam Cię do tego, bo znajduje się tam wiele fachowej wiedzy i wskazówek, które u?atwi? planowanie kampanii marketingowej.

Bartek Popiel: To nie jest też tak, że na efekty czekamy w niesko?czono??. Kiedy dostajemy ankiet?, od razu mamy odpowiedź i wiemy, co robić, na czym się skupi?. Nie monetyzuje się to, cho? możemy zaoferowa? jaki? mały produkt już na etapie bada?, ale trzeba zrobić to z g?ow?. Najwa?niejszy jest feedback. Pracuje na szcz??cie z firmami, które są tego ?wiadome. Efekty sprawiaj?, że warto ten trud ponie??.

Marcin Kądziołka: To tak pewnie dzia?a, że jeśli kto? zdob?dzie zaufanie, przejdzie ten proces, to każda kolejna kampania idzie dzi?ki temu sprawniej.

BP: Jeśli mówimy tutaj o osobie, która dopiero chce za?o?y? biznes czy bloga i ma od razu nastawienie, że chce zarabia? duże pieni?dze, to przekonanie jest szkodliwe. To oczywiście moja opinia. Sukces mojej strony, która jest znacz?ca na polskim rynku, możliwość tworzenia konkretnych kampanii wynik?o z tego, że nie miażem za?ożenia, i? musz? na tym zbija? kokosy. Prowadziżem kursy szybkiego czytania i efektywnego uczenia się, a bloga pisażem po godzinach.

Kiedy chcesz mieć od razu pieni?dze za każdy wpis, zaczynasz szuka? dróg na skróty i skupiasz się na tym, by doj?? do pieniędzy, przez co traci na tym merytoryczno?? wpisów. W zesz?ym tygodniu chciażem wypu?cię artyku?, który być na temat czytania księżek. Postanowiżem, że jeszcze go dopieszcz?, dopisz? par? fajnych wzmianek. Gdyby mi zale?a?o na pieniądzach, pewnie bym się nad tym nie zastanawia?, tylko go opublikowa?. Ja właśnie na tym wyp?yn?żem, że pisze bardzo merytoryczne artyku?y. D??? do tego, by mój wpis być najlepsz? rzecz?, jak? znajdziesz w Internecie. Przez nat?ok pracy od stycznia do czerwca napisażem dwa artyku?y. Wstyd mi trochę, że tak ma?o, a i tak w każdym miesięcu byćo 35 – 40 tysięcy odwiedzin. Dlaczegoś Bo wcze?niej wykonażem dobrą robot?. Skupia?bym się więc na tym, by wszystko, co wypuszczamy, mia?o warto?? i pomaga?o ludziom. Pó?niej jak b?dziemy chcieli od ludzi pieni?dze za jaki? trening, każdy b?dzie wiedzia?, że musi znajdowa? się tam coś warto?ciowego. Tak samo jak osięgniesz sukces, to bądź klepa? Cię po plecach widz?c, ile pracy w to w?o?yże?.

MK: Mówisz, że nawet mając schemat działania, to jak w tym nat?oku pracy udaje Ci się skupi? na napisaniu ?wietnej oferty, czy właśnie artyku?u? Może delegujesz to komu? innemu?

BP: Uwa?am, że w dzisiejszym ?wiecie umiej?tno?? skupienia się może gwarantowa? Ci przewag? strategiczn?. Może to zabrzmieć patetycznie, ale widz? już to sformu?owanie podpisane Bartoello Coelho na cytatach kr???cych po Internecie. Cięgle dostajemy wiadomo?ci – a to na messengerze, mailem, kto? dzwoni i pisze non stop. Walczysz o uwagę Ty i Twoja konkurencja. Jeśli potrafisz się zamknąć w swoim ?wiecie, a osoba opracowuj?ca podobn? ofert? z innej firmy cięgle zagl?da na Facebooka, odbiera telefony, Ty b?dziesz mia? już gotow? ofert? do wypuszczenia jej na rynek, a kto? b?dzie j? tworzyć jeszcze tydzie?. Znamy się dobrze i wiesz, że efektywno?? to dla mnie bardzo istotna sprawa. Kiedy pisze ofert?, zapadam się pod ziemie i nic innego mnie nie interesuje. Nawet wy??czam autokorekt?, by mnie to w trakcie tworzenia nie rozprasza?o. Korekta b?dzie pó?niej. Znam jeszcze jeden fajny trick, który stosuj?. Bierzesz zwyk?? kuchenn? ?ciereczk? i zasąaniasz ni? monitor. Nie widzisz nic, tylko piszesz. W??cza się kreatywność i czasami nawet myślą, że za wolno pisz? w stosunku do pomysąów, które pojawiaj? się w głowie.
Czasami w??czam muzyk?, która mnie inspiruje. W??czam i jad? z tematem. Telefon jest ekranem do do?u w trybie samolotowym.

Kto? może pomy?le?: – ale jak to siadasz do czystego Worda i zaczynasz pisa??

To tak nie dzia?a. Mam 50 pytań, na które musz? odpowiedzieć przed stworzeniem oferty. Kilka z nich mog? poda?. Jaki klient ma problem? Jakie są implikacje tego problemu?

Okazuje się, że ma nadwag?. Co jest powodem? Sąaba kondycja, sąaba przemiana materii, nadcięnienie, przez to brak mu pewno?ci siebie, jest sam, bo boi się podej?? do kobiety, która mu się podoba. Pojawia się frustracja, zacznie się do?owa? i nie b?dzie aplikowa? na dane stanowisko. Posiada kwalifikacje, ale stwierdzi, że taki grubas nie ma szans. I spirala się nakr?ca. Piszesz, jaki klient może mieć obiekcje do produktu. Chcesz wypu?cię na rynek kurs języka w 3 miesięce, ale bądź się pytań, czy na mnie to zadzia?a, kto potwierdza te teorie, na jakim być poziomie byże? przed rozpocz?ciem kursu. Czy prowadz?cy ma certyfikaty i kto za Ciebie r?czy. I tak dalej.

Du?o ?atwiej się pisze, kiedy odpowiesz sobie na wiele pytań. Dlaczego chcesz to robić, w jaki sposób to komu? pomoże. Stawiasz się w sytuacji klienta i odpowiadasz na pytania, które sam być zadań. Czym to się różni od tego, co jest na rynku? A może znajd? to samo, ale za mniejsze pieni?dze? Co w tej metodzie jest rewolucyjnego? Czasami moje oferty mają po 40 stron.

MK: To jeśli ebook ma 20 stron, wychodzi na to, że Twoja oferta jest dwa razy d?u?sza.

BP: Właśnie tak się czasami dzieje.

MK: żeby to wszystko opowiedzieć i przekaza? plusy, wykluczy? na samym pocz?tku wszystkie w?tpliwo?ci klienta oraz przekaza? caże dobrodziejstwo, trzeba się sporo nagimnastykowa?.

BP: Ale dzi?ki temu stworzymy coś, co trafi do odbiorcy. Są ludzie emocjonalni, a są tacy co wchodz? na stroną i od razu kupuj?. Niektórzy chcę wiedzieć, na ile zmieni się ich Życie, jak skorzystaj? na tym jego relacje z bliskimi, a są osobowo?ci techniczne, jak na przykład Ty. Chcesz zobaczy? parametry, wykresy, screeny z bada?, dowody. Czyta to każdy, dlatego musisz znaleźć z?oty ?rodek i trafi? do ró?nych typów.

MK: Nie do??, że Twój handlowiec umie sprzedaż, to jeszcze musi odnajdowa? się w rozmowach z ró?nymi typami osobowo?ci. A to podnosi od razu jego kompetencje i zyski.

Opowiedziaże? o wielu ciekawych sprawach. Wychodzi na to, że aby rozpocz?? planowanie produktu, który ma zadowoli? klientów i być odpowiednim dla szerokiego grona odbiorców, pó?niejsze planowanie i wdra?anie kampanii oraz strategii to ogrom pracy i wiedzy, któr? najpierw trzeba zdobyć. Co możesz zaoferowa? osobom, które jednak wol? widzie? efekty i nie interesuje ich ta ca?a ?cie?ka, któr? przedstawiże?? Co trzeba zrobić, by z Tob? pracować?

BP: W tym momencie jest to problematyczne, bo mamy naprawd? ogrom zlece?. Ostatnio dostażem właśnie takiego maila, sprawdzam kalendarz, kiedy moglibyćmy zacząć dzia?a? i pierwszy wolny termin to marzec 2020 roku. Dla cz??ci klientów przeprowadzamy szkolenia. Przyje?d?amy do firmy i przedstawiamy im przykłady, wiedzą oraz pokazujemy wskazówki i nasze błądy. W przysz?o?ci planuj? też szkolenia otwarte, cho? masówka nie wchodzi w gr?, bo byćoby to nie fair w stosunku do osób, które już zakupi?y u nas szkolenie jaki? czas temu.

MK: Najlepszym sposobem, by być z Tob? w kontakcie cały czasą

BP: Zapraszam na LiczySieWynik.pl, tam można zapisa? się na newsletter, gdzie są niepublikowane nigdzie tre?ci oraz na mojego Facebooka “Liczy się wynik”.

MK: Ja dodam, że warto czyta? dok?adnie wszystkie wpisy Bartka, bo są tam ukryte dodatkowe tre?ci.

BP: Widz?, że należysz do tych wnikliwych czytelników. Bardzo się z tego ciesz?. Robić czasem tego typu niespodzianki, bo moi odbiorcy fajnie na to reaguj?. Mają poczucie, że są w jakim? elitarnym gronie, bo mają tre?ci, które nie są dost?pne dla innych.

MK: Dzi?kuj? Ci za wywiad, wyczerpuj?c? wypowied? i jeśli słuchacze oraz czytelnicy bądź mieli mnóstwo pytań, b?dziemy musieli spotka? się po raz kolejny.

BP: Dzi?kuj? bardzo, to byća sama przyjemno??.

 

Ten odcinek to druga cz??? wywiadu, pierwsz? posąuchasz, KLIKAJ?C TUTAJ.