Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W dzisiejszym odcinku poopowiadamy sobie o tym, jak opanowa? chaos. Tak, przedstawi? narzędzie do opanowywania Życiowego chaosu 🙂

Pokażę Ci na przykładach zarówno osobistych jak i biznesowych, jak to narzędzie można wykorzystywa?. A jest na tyle wszechstronne, że zastosowa? może być caże mnóstwo.

Zapraszam do słuchania,
Marcin Kądziołka

A o tym mówiłem w podcaście:

Odcinek 006 – gotowy i efektywny system planowania

Trello

Podcast „W drodze do pracy”

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Zdarza?o Ci się, że w Twoje Życie wdar? się taki chaos, że nie mogże? nad nim zapanowa?? Dzisiaj przedstawi? Ci narzędzie do zastosowania w Życiu prywatnym i zawodowym, dzi?ki czemu unikniesz ba?aganu i zam?tu.

Wiele osób pisa?o do mnie, bym w podcastach opowiada? o narzędziach, które można zastosowa? od zaraz. Dzisiaj przedstawi? sposób ma zapanowanie nas chaosem.

W odcinku o planowaniu przedstawiżem Ci mój schemat na zaplanowanie dnia, tygodnia, miesięca czy roku. Zawsze musz? mieć wszystko pod r?k?, dlatego nie rozstaj? się z tabletem i telefonem, gdzie korzystam z wielu dobrodziejstw, jakie daje elektronika.

Opowiadażem już o aplikacji „Remember the milk” do planowania, oczywiście do tego kalendarz Google i inne przydatne narzędzia. Aby mieć poczucie kontroli, zapanowania nad obowi?zkami i psychicznego komfortu, warto zapozna? się z aplikacj? „Trello”. Jest to pomoc przy planowaniu i zarz?dzaniu projektami. Ilość zastosowa? jest jednak bardzo duży, co pokażę Ci na kilku przykładach.

Pierwszy przykład jest do?? zaskakuj?cy. Razem z moj? ?on? planowali?my swoje wesele właśnie za pomoc? Trello. To taki czas, gdzie najdrobniejszy szczegó? jest bardzo wa?ny i trzeba go dopilnowa?, a w nat?oku obowi?zków można o czym? zapomnie?.

Cokolwiek wpad?o nam do g?owy, nawet rozmieszczenie go?ci przy stolikach wrzucali?my do aplikacji. Wielu nawet nie zdawa?o sobie sprawy, że można to narzędzie wykorzystać w ten sposób, a w moim przypadku ?wietnie się sprawdzi?o.

Można tworzyć tam tablice z zadaniami, a wygodny interfejs pomaga przesuwanie się mi?dzy nimi. Aby ?atwiej się odnale??, proponuj? trzy tablice – do zrobienia, ta, w której aktualnie się znajdujesz oraz gotowe.

Do Trello można dodawa? więcej osób, co dla mnie jest bardzo istotne. Razem z Adamem, z którym tworz? podcast „W drodze do pracy”, pracujemy właśnie przy pomocy tego narzędzia. Nie widzimy się codziennie, gdy? każdy z nas pracuje zdalnie, więc musimy jako? sobie radzić.

Tam opracowujemy odcinki podcastu. Wrzucamy tam pomysąy, inspiracje i gotowe tematy do zrealizowania. Dzia?amy na kilku tablicach, w zale?no?ci od potrzeby. Co ważne, Trello jest dost?pne także na telefonach, dlatego zawsze mog? z niego skorzystać. Kiedy z Bartkiem Popielem tworzyli?my grup? mastemind’ow?, gdzie dzia?a?o kilka osób, to narzędzie pomog?o nam ogarn?? panuj?cy chaos i wszystkie pomysąy.

W kontek?cie biznesowym warto z takiego narzędzia korzysta?. Jeśli realizujemy projekt, który ma więcej ni? trzy proste działania na krzy?, okaże się to bardzo pomocne.

To co odróżnia Trello od innych tego typu narzędzi to wszechstronno?? oraz ?atwo?? w u?ytkowaniu. Można wykorzystać tylko 5% opcji jakie oferuj? autorzy narzędzia, ale także podpina? pliki, dodawa? osoby do tablicy lub zadania, u?ywa? skrótów klawiszowych, przez co szybko?? działania jest jeszcze wi?ksza.

Tutaj znajdziesz link do aplikacji i mam nadziej?, że pomoże Ci to w planowaniu i ogarnianiu codziennych obowi?zków.

Do usąyszenia w kolejnym odcinku!

Pozdrawiam,
Marcin Kądziołka