Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Mamy wiele metod na poznanie siebie. Można do?wiadcza? Życia w ró?nych sytuacjach, rozmawia? z wieloma osobami, czyta? książki czy też skorzystać z gotowych systemów oceny osobowo?ci.

W tym odcinku pokażę Ci, z jakimi metodologiami miażem do czynienia i pokrótce omówię, jak każda z nich wygląda i do czego się najlepiej nadaje.

A po co to wszystko? żebyć wiedzia?, w jakim punkcie jesteś, jakie masz mocne strony i na czym powiniene? się skupia?, by minimalnym wysiękiem stawa? się 3% lepszym.

PS Podaj? też moje „parametry” w każdej z metodologii, więc jak jesteś ciekawy, jak do mnie najlepiej podej??, to właśnie w tym odcinku dostajesz wszystko na tacy 😉

A o tym mówiłem w podcaście:

Structogram

Dynamika talentów

Persolog

Fris

Odcinek podcastu „W drodze do pracy” nt. Fris

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Chcia?być pozna? siebie i mieć ?wiadomość, jaki naprawd? jesteś? Do?wiadczamy tego w ró?nych ?yciowych sytuacjach, czasem osoby z naszego otoczenia u?wiadamiaj? nam pewne sprawy. Zanim codzienno?? rozja?ni nam umysły dotycz?ce naszej osobowo?ci, możesz pozna? j? od razu. W tym podcaście pokażę Ci, jakie gotowe systemy pomog? Ci pozna? samego siebie.

Aby szybko się o sobie czegoś dowiedzieć, można u?y? gotowych systemów i metodologii.

Do czego nam to w ogóle jest potrzebne? Otó? nie umiemy ?y? w samotno?ci i cięgle mamy kontakt z drugim cz?owiekiem. Kiedy mamy ?wiadomość swoich wad, zalet, swoich mocnych i sąabych stron, można planowa?, obiecywa?, dotrzymywa? terminów i wspina? się po szczeblach kariery. U?atwia nam to komunikacj? z osobami bardzo do nas podobnymi oraz zgo?a ró?nymi.

Teraz przedstawi? Ci kilka testów, które sprawdziżem na sobie. Najcz??ciej miażem do czynienia ze Stuctogramem. Na czym to polega? Poznajesz swoją biostruktur? poprzez pytania. Odpowiedzi pokażę Ci, jakim kolorem jesteś, więc na co zwracasz uwagę w czasie rozmowy z handlowcem, co na Ciebie najlepiej wpływa, co jest najwa?niejsze w kontakcie z drugim cz?owiekiem. Są trzy kolory i dzi?ki temu możesz dowiedzieć się, do jakiej grupy pasujesz najlepiej. Moim zdaniem Stuctogram pomaga w Życiu zawodowym i prywatnym. ?atwiej i szybciej jesteś w stanie okre?li?, na co zwraca? uwagę, co Ciebie denerwuje, a jakich spraw lepiej unika?, bo nie pasuj? do Twojego charakteru.

Ja mam najwięcej koloru niebieskiego, potem czerwonego, a na szarym ko?cu jest zielony z zaledwie 4 punktami.

Drug? metodologi? jest „Dynamika talentów”. To bardziej przydaje się w biznesie i tutaj można wynie?? z tego najwięcej dobrego. Poznajesz mechanizmy swojego działania – możesz być lordem, gwiazd?, mechanikiem lub 8 innymi „postaciami”. Wszystko jest bardzo logiczne, pouk?adane i wynika z poprzednich dzia?a?. Jednak krzywa uczenia się cażego systemu jest do?? wysoka, dlatego potrzeba czasu, by ?atwo nim operowa?. Możesz zrobić sobie Ćwiczenie zwane spectrum – ono u?wiadomi Ci, w którym miejscu biznesowo teraz jesteś.

Oprócz tego masz wypunktowane kolejne kroki, które pomog? Ci wej?? poziom wyżej. Dla ka?dego bądź to jednak inne kroki – w zale?no?ci od tego, kim jesteś. Ja jestem mechanikiem, mam też w sobie trochę lorda i wspó?gra to z kolorem niebieskim w stuctogramie, czyli myślą analitycznie i musz? mieć pouk?adane sprawy bie??ce oraz przyszłość. Dost?pny jest również podr?cznik do „dynamiki talentów”, jeśli jesteś zainteresowany, link znajduje się tutaj.

Persolog to kolejne narzędzie do poznania samego siebie. W tym przypadku nie byżem jednak na szkoleniu, a jedynie wykonażem test. Jest tam podzia? na cztery osobowo?ci, poznajesz swoje mocne i sąabe strony, jak te osoby pracuj? w zespole. Ja jestem bardzo stabilny, nie lubi? zmian, najch?tniej stworzyćbym jaki? system, by pomóg? mi wszystko pouk?ada?.

Moje najnowsze odkrycie to Fris. Jest to polski wynalazek, dzi?ki czemu nie ma problemów z t?umaczeniem. W poprzednich przypadkach bywa?y k?opoty z wyrażeniem dwuznacznych zda?.

Jest on także nastawiony na Polaków, a jak wiadomo, każdy kraj i kultura ma swoje nalecia?o?ci, tradycje i normy. Odpowiadasz na 80 pytań i dostajesz gotowy raport dotycz?cy Twojej osoby. Warto zaznajomi? się z wynikiem do?? dog??bnie i przej?? dodatkowe szkolenie. Mog? Ci to polecię, bo bardzo du?o mi to da?o.

Fris przestawi nam, jak przetwarzamy i reagujemy na informacje oraz jak rozwi?zujemy problemy. Jest to do?? mocne nastawienie na biznes – jak osiągnąć swoje cele, korzy?ci, jak podbudować zespó?, by dzia?a? jak dobrze naoliwiony mechanizm.

Najwi?ksz? się? tego narzędzia jest dopasowywanie zespo?ów. Jest projekt i proces oraz ukazanie, kto w momencie danego procesu powinien się pojawi?. Moje wyniki – styl my?lenia badacz, styl działania analityk. To pokazuje, że te wszystkie programy są dobrze stworzone, pokrywaj? się i nie ma w nich przek?amania.

U?wiadomi?o mi to, i? ja nigdy nie powinienem być na pocz?tku jakiego? procesu. Tam jest miejsce dla osoby bardziej kreatywnej, rzucaj?cej pomysąami. Ja dopiero je zbior? i z?o?? w logiczny cięg dzia?a?. O Frisie mówili?my także w podcaście „W drodze do pracy”, więc jeśli chcesz jeszcze o tym posłuchać, kliknij tutaj i sąuchaj.

Moim zdaniem warto pozna? siebie i swoje mo?liwo?ci. Pomaga to w budowaniu swojej marki na rynku pracy poprzez poznanie swoich sąabych oraz mocnych stron, predyspozycji. B?dziemy wiedzieć, jak w przysz?o?ci zareagujesz na problemy. Cz?sto domy?lamy się pewnych spraw, ale dopóki nie mamy tego czarno na bia?ym, lekcewa?ymy wszystkie przesąanki.

Jeśli masz w?tpliwo?ci, który z testów jest dla Ciebie najlepszy, napisz do mnie i ch?tnie pomog? Ci wybra?. Mam pewne do?wiadczenie w tym temacie, dlatego ch?tnie się nim podziel?.

Dzi?kuje za kolejny odcinek 3% lepszy!

Pozdrawiam,
Marcin Kądziołka