Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W dzisiejszym odcinku mowa o tym, na co warto zwrócić uwagę w procesie sprzedaży i jak sprzedawa?, by być skutecznym, ale jednocze?nie wysoce etycznym.

Czyli par? sąów o podr?czniku Atomy Sprzedaży Macieja Kopra. Podr?czniku, który jest idealnym narzędziem dla handlowców i osób dzia?aj?cych w marketingu sieciowym (MLM), zawieraj?cym maksymalnie skondensowan? wiedzą praktyka z 9-letnim do?wiadczeniem w sprzedaży.

A o tym mówiłem w podcaście:

Atomy Sprzedaży

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Czy etyka i wysoka sprzedaż id? ze sobą w parze? Wielu ma w?tpliwo?ci, bo panuje przekonanie, że najbardziej skuteczni handlowcy są bezwzgl?dni i wyciskaj? swoich klientów jak cytryn?.

„Atomy sprzedaży” Macieja Kopra przekonuj?, że jest inaczej i o tym właśnie opowiem w tym podcaście.

Co jest w tym kursie najbardziej zaskakuj?cego? Autor tego podr?cznika to nie tylko praktyk, który sam zajmuje się marketingiem bezpo?rednim, ale także trener, co powoduje, i? potrafi w ?atwy sposób przekaza? swoją wiedzą.

Maciej Koper ma do?wiadczenie na wielu rynkach, co jest w tej bran?y bardzo istotne i daje bardzo szeroki pogl?d na sprzedaż.

„Atomy sprzedaży” są w wersji audio wraz z ?wiczeniami, by tak jak ten podcast sąucha? na przykład w aucie i móc przypomnie? sobie w drodze najwa?niejsze rzeczy przed spotkaniem z klientem.

Pigu?ki wiedzy są bardzo nasycone informacjami, praktycznymi wskazówkami. Nie ma tam lania wody i zb?dnych wiadomo?ci. Jest bardzo du?o konkretów, które od razu można wdro?y? w Życie. Sąuchaj?c tego audio, da się wyczu? ogrom wiedzy Kopra oraz wszystkie emocje, jakie mu towarzysz?.

Pokazuje on wszystkie elementy sprzedaży i punktuje, co najlepiej się sprawdza i dzia?a na klienta.

Najbardziej zaskoczy?o mnie to, i? można tak skondensowa? wiedzą, by stworzyć jedn?, ale bardzo nasycon? pigu?k?, gdzie znajdziemy wszystkie interesuj?ce nas sprawy.

Kiedy z Maciejem zastanawiali?my się, w jakiej formie wyda? ten kurs, chcieli?my stworzyć przede wszystkim niewielk?, ?atw? do przyswojenia i gotow? do wykorzystania dawk? wiedzy dla handlowców. Moim zdaniem to właśnie udało się zrobić.

W biznesie jest bardzo duży nacisk na etyk? sprzedaży. Cz??? osób mówi, że aby być skutecznym należy zamknąć oczy na wszystkie zasady moralne i po prostu sprzedawa?. W przypadku „Atomów…”, wszystkie techniki sprzedażowe są nastawione na efektywno?? w po??czeniu z zasadami etycznymi.

Wiem też, że autor ?wiczy jujitsu i st?d to nastawienie na skuteczno??. Idea tego sportu to minimum wysięku, maksimum efektów i można doszukiwa? się podobie?stw w tym kursie.

Dla kogo jest ten podr?cznik? Wydaje mi się, że nie tylko dla osób, które sprzedaj?. To także kurs dla handlowców w sprzedaży bezpo?redniej oraz osób zajmuj?cych się MLM-em, czyli marketingiem sieciowym.

Kiedy powiniene? zapozna? się z „Atomami sprzedaży”? To dawka wiedzy dla osób, które chcę zwi?kszy? sprzedaż. Gdy idzie Ci nie najlepiej, koniecznie zacznij wdra?a? w Życie gotowe narzędzia przetestowane przez wielu ekspertów i w wielu bran?ach.

Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mog?o być lepiej, dlatego nawet jeśli odnosisz sukcesy jako handlowiec, zawsze możesz zwi?kszy? zyski i poszerzy? zakres swojej dzia?alno?ci.

Jeśli zaczynasz dopiero swoją przygod? z bran?? i zbierasz pierwsze szlify to ten kurs jest również dla Ciebie. To zminimalizuje możliwość pora?ki i zwi?kszy szansą na sukces.

Aby wyrobić sobie dobre nawyki, warto wraca? do „Atomów sprzedaży” cyklicznie.

Polecam t? pozycj? wszystkim.
Marcin Kądziołka