Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Zamierzasz napisa? księ?k?? A może znasz kogo?, kto nosi się z takim zamiarem?

Posłuchaj koniecznie, jakie trzy najwi?ksze błądy pope?niaj? przyszli autorzy księżek i jak można ich unikn??.

Zapraszam,
Marcin Kądziołka