Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

żeby być lepszym, to potrzebna jest zmiana. A żeby się trwale zmieni?, to musimy zmieni? swoje nawyki. Jak to zrobić, żeby to byćo skuteczne oraz jakie nawyki zdecydowanie warto wdro?y? w swoim Życiu?

O tym w dzisiejszym odcinku.

Pozdrawiam,
Marcin

A o tym mówiłem w podcaście:

Książka „Zaczynaj od dlaczego” Simon Sinek

Aplikacja Nawyki

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Każdy z nas ma swoje nawyki, które trudno jest zmieni?, jak za dotkni?ciem czarodziejskiej ró?d?ki. Skoro przez caże swoje Życie robili?my coś tak, a nie inaczej, nasza pod?wiadomość b?dzie się buntowa?, gdy nagle b?dziemy chcieli przewrócię rytm dnia. Jak zmieni? przyzwyczajenia oraz jakie nawyki są dla nas dobre?

Jest to wa?ny temat, bo chcęc się zmieniać na lepsze, musimy te codzienne zwyczaje wypracować. Nasz umysł lubi stabilizacj?, dlatego trzeba mieć ?wiadomość, że każda zmiana wymaga od nas sporej energii. Trzeba zacząć przeciera? nowy tor, a z każdym dniem zaczniemy nabiera? rutyny.

Od czego warto zacząć? Od zadania sobie pytania “dlaczegoś”. Za?ó?my, że chce zrzucię pi?? kilogramów. Samo postanowienie nie jest motywuj?ce. Jeśli jednak zaczniesz dr??y? ska?? wyjdzie, że chcesz lepiej wygląda?, lepiej czu? się sam ze sobą i zwi?kszy? swoją pewno?? siebie w kontaktach z drugim cz?owiekiem lub p?cię przeciwn?. To zaczyna Cię nap?dza? i powoduje, że widzisz cel swojej pracy nad sobą.

Warto przeczyta? księ?k? Simona Sinek’a “Zaczynaj od dlaczego”. To pozycja o organizacji i firmie, ale można to przenie?? na Życie codzienne. Wokó? „dlaczego” budujemy swoje Życie, swoje nawyki i zmianę siebie na lepsze.

Gdy już mamy ustalone, co chcemy w sobie zmieni?, cz?sto o tym zapominamy. Niespodziewane wydarzenia, sza? w pracy w cięgu dnia i zwyczajnie nie pami?tamy o wczorajszych ustaleniach.

Dla mnie bardzo pomocna jest aplikacja do nawyków. Można tam ?ledzi? post?py i wrzuca? przypomnienia. Dzi?ki temu na pewno nie umknie nam ?aden istotny element tej uk?adanki. Warto wrzuca? przypominajki nawet kilka razy dziennie, by mieć pewno??, że kolejny etap naszej pracy b?dzie wykonany.

?ledzenie skuteczno?ci wdra?ania nawyków jest o tyle istotna, że daje kolejn? dawk? pozytywnej energii. Widz?c, że udało mi się zrobić coś przez ostatni miesięc w satysfakcjonuj?cym stopniu, ?atwiej jest się zmotywować do kolejnych treningów. Nic nie dzia?a na nasz mózg tak jak efekty.

Mówi się, że zazwyczaj nawyk zbudujemy po 30 dniach, ale dla mnie to bzdura. To zależy od predyspozycji, zawzi?to?ci i intensywno?ci pracy nad sobą. Trzeba mieć jednak ?wiadomość, że w trzy dni nic trważego nie zbudujemy.

Po drodze czasem możemy się, mówięc kolokwialnie, “wysypa?”, ale w momencie, gdy tyle potu zosta?o już przelane, warto doko?czy? zacz?te dzie?o.

Kiedy nawyk wejdzie nam w krew? Takim pierwszym objawem b?dzie to, że nie musisz już mieć aplikacji, która b?dzie Ci przypomina? o tych czynnościach.

Ja mam kilka nawyków, którymi także możesz się zainspirowa?, bo są bardzo pomocne w Życiu. Pierwszym z nich jest picie wody zaraz po przebudzeniu. Jest to bardzo banalne, ale istotne dla naszego organizmu. Poranne wstawanie to kolejna rzecz, która bez wzgl?du na wszystko się powtarza. Nauka i my?lenie strategiczne wi?że się z byciem rannym ptaszkiem, bo jak sąuchaże? poprzednich podcastów to wiesz, że właśnie to poranne godziny po?więcam na nauk? i poszerzanie horyzontów.

Jeśli chcesz uczy? się j?zyków, codziennie zagl?daj do zbioru nowych sąówek i powtarzaj te, których już się nauczyże?. Ja z bardzo małymi przerwami robić to od 2012 roku i jeśli nat?ok obowi?zków mi w tym rytuale przeszkodzi, nadrabiam nast?pnego dnia stracony czas. Planowanie to kolejny nawyk, który warto wdro?y? w swoje Życie.

Sesja wdzi?czno?ci i dobrych wydarze? w cięgu dnia to dawka pozytywnej energii i możliwość bycia lepszym cz?owiekiem, ka?dego tygodnia o minimum 3%.