Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W dzisiejszym odcinku rozprawiamy się z naszymi ograniczeniami. Mówię o tym, czego jako ludzie się boimy, czyli jakie są najpopularniejsze l?ki, które nas ograniczaj?.

I co najwa?niejsze – co możemy z nimi zrobić, żeby się wyzwoli? spod ich wp?ywu.

Zapraszam do słuchania!
Marcin

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Nie raz każdy z nas prze?ywa? zawód z powodu braku osięgni?cia wyznaczonego celu. Wiele czynników może wp?yn?? na takie niepowodzenie, jednak wielokrotnie g?ówn? rol? odgrywa strach i l?k. Czego się boimy, co nas ogranicza? A jak z tym walczy?, by nie przeszkodzi?o nam to w drodze na szczyt?

Gdybyćmy nie mieli ogranicze?, każdy osiągaćby wymarzone cele ot tak. Życie to jednak nie bajka i zatrzymujemy się, jedni wcze?niej, drudzy pó?niej, na ?cie?ce do kariery i marze?.

Moim zdaniem ogranicza nas strach. Cz?sto sąysz?, że kto? stoi w miejscu, bo nie wie, jak to zrobić, nie jest kreatywny i nie ma wyobra?ni. W dzisiejszych czasach Internetu to jedynie wymówka.

Napoleon Hill w “16 prawach sukcesu”, które spisa? w postaci książki (w Złotych My?lach wydali?my to w 8-tomowej encyklopedii) wymienia 6 podstawowych ludzkich l?ków.

Pierwszym z nich jest choroba. Boimy się kalectwa, tego, że nie b?dziemy w pe?ni sprawni, że uniemo?liwi nam to bycie niezale?nym, czy doprowadzi od ?mierci. Rezygnujemy z wielu ciekawych rzeczy, jak na przykład zagranicznych wakacji, bo boimy się choroby.

Drugi punkt to strach przed utrat? mi?o?ci. Nie wykonujemy pierwszego kroku w stroną p?ci przeciwnej, bo wizualizujemy sobie, że nawet jeśli uda nam się być przez chwil? razem, to na pewno pó?niej wydarzy się coś złego i ?wiadomość potencjalnego bólu po rozstaniu nas parali?uje.

Bardzo widoczny na co dzie? jest l?k przez krytyk?. Wydaje nam się, że nie jesteśmy w czym? wystarczaj?co dobrzy, dlatego rezygnujemy z wykonania kroku w obawie przed odrzuceniem i nieprzychylnymi sąowami.

Czwarty niepokój to staro??. To wi?że się z chorob?, bo wiadomo, że podesz?y wiek kojarzy się z cierpieniem i umieraniem. I przez to próbujemy zabezpieczy? się na staro??. Są osoby, które rezygnuj? ze wszystkiego i oszcz?dzaj? na wszystkim, co się da, by od?o?y? każdy grosz na czarn? godzin?, pó?n? godzin?. Niektórzy próbuj? zatrzyma? czas botoksem, odm?adzaniem się i m?odzie?owym ubraniem. Umówmy się jednak, że osobie w wieku 50 czy 60 lat nie przystoi to samo, co nastolatkowi, bo wygląda to po prostu ?miesznie.

L?k przed ?miercię powoduje, że wsz?dzie widzimy zagrożenie. Nie wyjdziemy z domu, nie b?dziemy poznawa? Świata w obawie przed wypadkiem.

Ostatnim jednym z najbardziej powszechnych l?ków jest bieda. Cz?sto myślimy o tym, jak b?dzie wygląda?a nasza przyszłość i pojawia się w tym strach przed brakiem stabilizacji finansowej. Pieni?dze nie są najwa?niejsze, ale trudno wyobrazi? sobie szcz??cie bez nich. To właśnie zarabianie godnych pieniędzy pozwala nam się spe?nia?, segregowa? pasje i sprawia? przyjemno?ci sobie oraz bliskim. Bez tego zamiast cieszy? się rodzin?, wspólnymi chwilami, pojawiaj? się pretensje, oskarżenia oraz mno?? się problemy.

Jeśli się mocniej nad l?kami zastanowisz, to dojrzysz, które z nich najbardziej dotycz? Ciebie.

Gdy prowadzisz jaki? biznes, to strach może parali?owa? przed rozwijaniem go. Pami?taj, że to Ty jesteś wyznacznikiem tego, jak bardzo on b?dzie szed? do przodu.

I co z t? ?wiadomo?cię możemy teraz zrobić? Na pocz?tek posłuchaj jeszcze raz tego odcinka, gdy? nasze l?ki są nielogiczne. To, że nie podejdziesz do dziewczyny, która Ci się podoba, bo już masz w głowie, że kiedy? Cie rzuci jest ma?o racjonalne. Każdy z nas kiedy? umrze, dlatego Życie wy??cznie dla samego czekania na ?mier? również jest nielogiczne. Tak samo jak obawa przed bied? – ?yjemy przecie? w pa?stwie, gdzie są różne mo?liwo?ci, a opieku?czo?? przyjació? i rodziny powinna nam dawa? sporo spokoju.

Choroba może dotkn?? ka?dego z nas, ale fiksowanie się na tym problemie, że zachoruj? na raka, a potem szukanie rozwi?zania, lekarstw i leczenia, kiedy jesteśmy zdrowi, nie pozwala nam normalnie ?y?.

Nie masz na wiele rzeczy wp?ywu, więc nie zajmuj się tym, co może się wydarzy? za X lat.

Zastanów się, co w Tobie budzi najwi?kszy niepokój. Jeśli jest to jaka? fobia, terapia szokowa nie jest wskazana, lecz krok po kroku pokonywanie sąabo?ci. Kiedy boisz się paj?ków, nie bierz tarantuli na rami?, ale wybierz się na wycieczk? do zoo i poprzebywaj w?ród terrarium. Tak oswajasz swój problem i z czasem nie b?dzie on taki straszny.

Ostatnim sposobem na porzucenie stresu są szkolenia nastawione na emocje i prze?ywanie. Mnie bardzo pomóg? MMI. Pierwszy raz pojechażem na ten trening do Londynu w 2012 roku. Tam mieli?my Ćwiczenie, które mia?o za zadanie przekracza? nasze sąabo?ci. W moim przypadku być to l?k przed krytyk?. Potrafiżem to przezwycię?y? i cho? nigdy w 100% nie pozb?dziemy się strachu, to st?umiżem go na tyle, że mog? właśnie w tym momencie nagrywa? dla Ciebie podcast.

Mam nadziej?, że zaczniesz walczy? z samym sobą, bo ograniczenia siedz? tylko w Twojej głowie. Czasem nie taki diabe? straszny jak go maluj?. Walcz o siebie!