Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W tym odcinku opowiadam o tym, jak absurdalnie my jako ludzie się zachowujemy i co zrobić, żeby szuka? rozwi?za? tam, gdzie jest najwi?ksza szansa na ich znalezienie.

Zapraszam,
Marcin

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Absurd cięgle jest obecny w naszym ?yciu. Patrz?c z perspektywy czasu na wiele naszych zachowa?, wydaj? się nam one bezsensowne. Jak to zmieni?? Gdzie szuka? rozwi?za? i jak rozpozna? najlepsze ?cie?ki do rozwi?zania problemów?

Wydaje się to oczywiste, że diamentów powinno się szuka? w kopalni diamentów. Otó? ludzie maj? tendencje do je?dżenia d?u?sz? drog? i przez to chcemy znaleźć rozwi?zanie tam, gdzie szansa na to jest bliska zeru.

Dotyczy to wielu aspektów Życia. Przykładem są pieni?dze. Gdzie one się znajduj?? Ja mam takie powiedzenie, że są one w kieszeniach innych ludzi. Je?li zrobimy coś dla nich, damy im jak?? warto??, to oni w zamian otworz? przed nami swój portfel. Na tym polega biznes. Nawet je?li zrobimy coś bardzo dużego dla osoby, która nie b?dzie mieć z czego zap?acię, my też nie otrzymamy rekompensaty finansowej za naszą pracę. I tu pojawia się pierwsza wskazówka – dzia?aj w?ród ludzi, którzy maj? wolne ?rodki.

Je?li Twoja firma wyznacza grup? docelow?, która nie należy do zamo?nych, to nigdy nie odniesiesz sukcesu. Nawet je?li zainteresujesz ich swoją ofert?, oni i tak tego nie kupi?, bo po prostu nie maj? na to pieniędzy.

Podam Ci teraz przykład – brażem udzia? w projekcie, który nosię tytuł „jak wychodzi? z d?ugów”. Problem jest jednak w tym, że nasz target z za?ożenia nie ma ju? pieniędzy, bo musi sp?aca? kredyty, czy inne zobowi?zania. Rozwi?zali?my te sytuacje w sposób d?ugofalowy – dawali?my nasze narzędzie jako bonus i budowanie trważej relacji. Sama sprzedaż jednak nie mia?a sensu.

Kiedy chcesz zdobyć nowych klientów, musisz i?? tam, gdzie oni są. Je?li Twoj? grup? docelow? są osoby chodz?ce na sięowni?, tam skumuluj swoje działania reklamowe i wizerunkowe. W innym przypadku stracisz cenny czas, pieni?dze, a efektów nie b?dzie. Nie możemy trafia? do wszystkich grup, bo nie mamy takich zasobów finansowych. Jest to też nieop?acalne, bo du?a cz??? budżetu reklamowego idzie do osób niezainteresowanych naszym produktem czy usąug?. Strategia i optymalne zaplanowanie dzia?a? marketingowych są kluczem do sukcesu.

Tak samo jest z pomysżem na biznes. W teorii może się wydawa?, że jest on ca?kiem dobry i racjonalny, ale w praktyce okazuje się, i? nie rozwi?zuje problemów klientów, nie jest im niezb?dny do Życia.

Ja pomagam frankowiczom odzyskiwa? pieni?dze i jest to nisza, w któr? w?a?nie uda?o mi się trafi?. To jest du?y, ogólnopolski problem, duże pieni?dze, ale trzeba dzia?a? szybko. Wiele spraw może się przedawni?, dlatego nie może być momentu zawahania.

I moja ostatnia obserwacja. Otó? zdarza się, że szukamy kandydatów na m??a czy ?on? w owianych najgorsz? sąaw? klubach w miećcie. Jak sami się domy?lacie, to chyba nie jest dobre miejsce do takich wyborów. Potem wychodzisz z takiego miejsca i uwa?asz, że kobiety szukaj? tylko facetów z pieni?dzmi, chcę się zabawi? i w głowie im tylko alkohol oraz imprezy. We? jednak pod uwag? to, że je?li idziesz do takiego miejsca, to nie możesz spodziewa? się czego? odwrotnego. Lubisz teatr? Tam rozejrzyj się za ?yciow? partnerk?. Lubisz sport? Poznaj kogo? podczas biegania, czy w trakcie treningów.

Je?li zbyt mocno się od siebie ró?nimy, b?dzie to relacja na krótk? met?, a nie na caże Życie.
Dlaczego dzieje się tak, i? szukamy diamentów na pustyni? Bo nie zastanawiamy się nad naszą drog? i nie przewidujemy. Zgodnie z księ?k? „7 nawyków skutecznego działania”, zastanów się, co chcesz osięgn?? i jaki masz cel, co znajduje się na ko?cu Twojej ?cie?ki. Zaplanuj swój pierwszy krok, bo spontaniczno?? i podejście pt. „jako? to b?dzie” nic dobrego Ci nie przyniesie.