Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Praktyczne sposoby na to, by zdobywa? wiedzą w szybszy i bardziej efektywny sposób, a tym samym jak zaoszcz?dzi? mnóstwo czasu na robienie rzeczy mi?ych i przyjemnych 🙂

Zapraszam do wysłuchania,
Marcin

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Każdy z nas chcia?by mieć dużą wiedzą, szybko się uczy?, ale nie po?więca? na to zbyt wiele czasu. Jak zatem przyswaja? informacje w bardziej efektywny sposób ni? do tej pory? O tym dzisiejszy odcinek.

Mamy kilka aspektów nauki – można i?? na szkolenie i w ten sposób czerpa? wiedzą lub uczy? się samemu. Ja porusz? ten drugi temat i od razu zaznacz?, że b?dzie on bardziej techniczny ni? poprzednie odcinki.

Nauka w samotno?ci dzieli się na: czytanie, sąuchanie i ogl?danie. W każdej z tych kategorii można coś usprawni? i dzi?ki temu proces nauki b?dzie sprawniejszy i szybszy.

Uwa?am, że warto zainwestować w kurs szybkiego czytania, który pomoże Ci w przyswajaniu wiedzy. Mamy też księ?k? w „Złotych My?lach”, która usprawni ten proces – serdecznie Ci j? polecam.

Ja sam byżem na kursie u Marcina Matuszewskiego, który niestety już zrezygnowa? z tego zaj?cia, ale poszukaj w Internecie innego trenera, który na pewno rozwinie Twoje umiejętności. Jeśli po?więcisz pieni?dze na tego typu trening, ta inwestycja zwróci Ci się za każdym razem, kiedy we?miesz księ?k? do r?ki. Jeśli czerpiesz wiedzą z publikacji, nie ma lepszej metody na zaoszcz?dzenie czasu. Pami?taj, że jego kupi? nie możesz.

Nawet jeśli nie trenujesz tego non stop i ?wiadomie nie korzystasz już ze znanych technik, z w?asnego do?wiadczenia wiem, że ta nauka nie posz?a w las. To zostaje i teraz czytam kilka razy szybciej ni? przed kursem. Nie jest to tempo b?yskawiczne jak na pocz?tku, ale widać różnic? i można korzysta? z tego przez caże Życie.

Teraz przejd?my do słuchania. ?yjemy w XXI wieku, dzi?ki czemu mamy dost?p do podcastów. Można ich sąucha? dosąownie wsz?dzie, co jest bardzo wygodne i powoduje, i? każda luka, na przykład dojazd do pracy, może zosta? wype?niona. Jeśli masz dobrą aplikacje, ja u?ywam Podcast Addict, masz możliwość ?onglowania tempem wypowiedzi. Pobaw się i być może nie musisz sąycha? swojego ulubionego treningu online w wersji 1:1, a zwi?kszy? pr?dko?? odtwarzania. Aplikacja zapami?tuje ustawienia dla danego podcastu, dzi?ki czemu nie musisz zmieniać ich r?cznie za każdym razem. Jest to ułatwienie dla osób, które sąuchaj? wielu ró?nych trenerów lub wielu j?zyków. Zazwyczaj sąucham audio 1:5 lub 1:6, ale jest to sprawa indywidualna i uzale?niona od osoby mówięcej. Gdy kto? mówi szybko to nie można przy?pieszy? podcastu zbyt mocno, bo nie b?dzie to zrozumiaże.

Pomy?l – jeśli dasz rad? przy?pieszy? 10 minutow? audycj? dwukrotnie, oszcz?dzasz pi?? minut. Kiedy mamy do czynienia z d?u?sz? form?, Twój czas do wykorzystania na przyjemno?ci się zwi?ksza. Sąuchaj?c cz?sto jednej osoby, na przykład mnie, aplikacja powoduje, i? możesz dwa razy szybciej przyswoi? Ci przekazywan? przeze mnie wiedzą. To samo można robić z plikami na telefonie, czy komputerze. Gdy chcę odsąucha? video lub audio dwa razy szybciej, pomaga mi w tym aplikacja VLC. Jeśli robić korekt? „3% lepszy”, by wy?apa?, co powiedziażem nie tak lub czy wszystko na pewno jest w porz?dku, wtedy sąucham 2,5 razy szybciej. W ko?cu swój g?os znam i wiem, co mówiłem chwil? wcze?niej.

Przechodz?c do video, je też możesz przy?pieszy? w prosty sposób. Można to zrobić zarówno w aplikacji, jak i na komputerze. To już zależy od Ciebie i narzędzia, z jakiego korzystasz. Ogl?daj?c film, bez sensu byćoby ogl?da? go w ekspresowym tempie, bo robisz to dla przyjemno?ci. Jeśli jednak uczysz się za pomoc? filmików, można to robić efektywniej.

Na YouTube także możesz ustawi? szybko?? odtwarzania video w prawym, górnym rogu. Mam również zainstalowan? wtyczk? do każdej przegl?darki, która pozwala mi regulowa? szybko?? odtwarzania filmików oraz audio.

To bardzo pomocne, jeśli strona nie daje Ci wyboru. Na przykład na Facebooku nie ma takiej opcji, a plugin sprawia, i? można przy?pieszy? odtwarzane filmiki. Jeśli być jaki? live i zostaje on na tablicy osoby, któr? obserwujesz, teraz możesz obejrze? go ponownie jak zwykże video. I właśnie tutaj pomocna jest wtyczka, dzi?ki czemu zrobisz to dwa razy szybciej.

W przypadku księżek musisz swoje umiejętności ?wiczy? i być coraz lepszym, jednak w pozostałych przypadkach możesz wykorzystać dobrodziejstwa, jakie daje Ci Internet, komputer i aplikacje. Teraz jeśli po?więcisz godzin? na nauk?, b?dziesz móg? przyswoi? dwa razy więcej wiedzy. To kolejny krok do bycia 3 % lepszym ka?dego tygodnia. Już teraz zapraszam na kolejny odcinek – trzymaj się i powodzenia!