Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Bez skupienia nie jesteś w stanie osiągnąć niczego. Ca?a twoja energia się rozproszy i stracisz tylko czas, bez osięgni?cia ?adnych rezultatów. W związku z tym skupienie jest kluczowe, jeśli chcesz ?wiadomie budować swoje Życie. Jak osiągnąć taki stan skupienia? O tym w tym odcinku.

Zapraszam,
Marcin

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Bez skupienia nie jesteś w stanie osiągnąć niczego. Ca?a twoja energia się rozproszy i stracisz tylko czas, bez osięgni?cia ?adnych rezultatów. W związku z tym skupienie jest kluczowe, jeśli chcesz ?wiadomie budować swoje Życie. Jak osiągnąć taki stan skupienia?

Każdy z nas pewnie wie, że brak skupienia może, mówięc kolokwialnie, rozwali? nasz cały dzie?.

Co innego wiedzieć, co innego sprawdzi?. Id?c tym tokiem my?lenia zrobiżem eksperyment. Po?więciżem jeden dzie?, by dzia?a? całkowicie bez planu i priorytetów. Robiżem akurat to, co w danej chwili przysz?o mi do g?owy.

Chciażem też sprawdzi?, czy dam rad? w ten sposób odpoczywa?. Na pocz?tku wszystko mi się podoba?o. Rano obejrzażem filmik na YouTubie, potem zacz?żem szuka? informacji i kontynuowa? swoją my?l, która się nagle pojawi?a. Potem coś innego wpad?o mi do g?owy i porzuciżem poprzednie zaj?cie. Tak wygląda? cały poranek. Kiedy wieczorem usiadżem do podsumowa?, stwierdziżem, że zmarnoważem cały dzie? i zupełnie nic nie zrobiżem.

To byćo frustruj?ce, ale najgorsze byćo to, że taki lu?niejszy dzie? wcale nie przyniósą relaksu. W moim przypadku nawet zaplanowanie chwili dla siebie daje wi?ksze efekty.

Taka szarpanina powodowa?a, że byżem zdezorientowany. Kiedy czytażem księ?k?, po 10 minutach pojawi?a się nowa my?l. Wszedżem na stroną internetow?, przeczytażem o tym, co mnie zainteresowa?o, a potem stwierdziżem, że powrót do książki nie ma już sensu.

Nie potrafiżem się skupi? i zrelaksowa?, przez co zmarnoważem swój dzie?. Nie wiem, czy można na sobie przeprowadza? eksperymenty, ale na mnie brak skupienia dzia?a bardzo negatywnie.

To właśnie pokazuje jak ważne jest to, by osiągnąć swoje Życiowe cele.

Mam kilka metod działania, które poprawiaj? moj? koncentracj?. Może Twój mózg jest skonstruowany inaczej i dzia?a odwrotnie do mojego, ale musz? najpierw podj?? decyzj?, że teraz nast?puje czas na pe?ne skupienie.

?wiadomość odgrywa tutaj wa?n? rol?. Mam cztery ważne tematy do zrealizowania w cięgu dnia i nic więcej. Wiadomo, że mamy du?o więcej spraw do za?atwienia, ale jeśli wszystkie są tak samo ważne, nie zrealizujesz Żadnego zadania. Musisz okre?li? priorytety. Ustalam sobie kolejno?? i jestem sfokusowany tylko na punkcie numer jeden dopóki nie bądź móg? przy nim zaznaczy? „zrobione”.

Nawet jeśli coś innego próbuje odcięgn?? moj? uwagę, to nie zbaczam z obranej drogi.
Po pierwsze wy??czam telefon, bo jeśli przez moment nie bądź dost?pny, Świat się nie zawali. Szczególnie rano, gdy mam najlepsz? faz? skupienia. A po??czenie zawsze mog? wykonać pó?niej.

Praca przy rozpraszaczach nie ma sensu. Kiedy wy??cz? wszystkie d?wi?ki, nawet ekran daje w dó?, by ?więc?cy się telefon nie wybi? mnie z rytmu.

Wybieram też miejsce pracy, które sprzyja kreatywno?ci. U mnie w biurze pracuje kilka osób i to dobre miejsce na burze mózgów, a nie wykonywanie zadań w skupieniu. Jeśli masz zatem możliwość, by zamknąć się w czterech ?cianach, dodatkowo przyciemni? okna – zrób to.
Bardzo dobrze pracuje mi się w domu, gdy nikogo tam nie ma oraz w kawiarni. Dwie, trzy godziny w sąuchawkach na uszach otwiera przede mn? drzwi do efektywnego działania. Kiedy rozleniwiam się, od razu zmieniam miejsce pracy. Musi ono sprzyja? koncentracji.

Kiedy wykonasz cho? jedno zadanie, daj sobie jak?? nagrod?. Oczywiście nie musi ona być wielka, wystarczy ciastko, 5 minut przerwy na swoje przyjemno?ci, czy jak w moim przypadku – dodatkowa kawa. Aby nagroda nie trwa?a zbyt d?ugo, musz? wyznaczy? na to okre?lony czas. Kiedy pracoważem trzy godziny, mog? przeznaczy? kolejne 15 minut na g?upoty. Po nich zabieram się za kolejne punkty na mojej li?cie.

Po wykonaniu ca?o?ci planu, czyli 4 priorytetów, nie dorzucam sobie zadań. Na jednym z filmików szkoleniowych na YT usąyszażem, że nie wolno dok?ada? sobie kolejnych obowi?zków, bo to daje wieczne poczucie niespe?nienia.

My jako ludzie przedsiębiorczy, mający swoje cele, chcęcy się rozwija?, zawsze znajdziemy coś do robienia. Przez to zaniedbasz rodzin?, znajomych, pasj? i odpoczynek. Co robić, gdy wszystko pójdzie g?adko? Ko?cz? dzie? pracy, mam czas na sięowni?, dla ?ony i dzieci. Spróbuj skorzystać w moich rad i dostrzeżesz różnic?, że w jednej jednostce czasu możesz wykonać du?o więcej, ni? Ci się wydaje. A to wszystko dzi?ki skupieniu.