Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Jest par? takich rzeczy, które są FUNDAMENTALNE. Dopiero na ich bazie możesz budować coś warto?ciowego. Co robić, by Twoje fundamenty były mocne i stabilne?

Zapraszam do wysłuchania tego odcinka,
Marcin

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Na solidnych fundamentach powinien sta? nie tylko Twój dom, ale także Twoje Życie. Jeśli je masz, ceg?a po cegle budujesz warto?ciowe Życie.

Twoje wewn?trzne nastawienie jest jedn? z najważniejszych rzeczy, jakie możesz sobie podarowa?. Od tego zaczyna się podj?cie decyzji, zmiana na lepsze i jest fundamentem do osięgania wielkich rzeczy.

Dlaczego to takie ważne? Jeśli nie jesteś pozytywna osobą, nie patrzysz z optymizmem w przyszłość, nie wierzysz, że może Ci się to uda?, nie masz u?miechu na ustach, wszystko sypie się jak domek z kart.

Nawet spotkanie z klientem może się nie uda?, bo od razu wyczuje Twoją niepewno??, brak stanowczo?ci i wiary w siebie. Sprawy zawodowe nie pójd? po Twojej myśli, bo negatywne emocje wezm? gór?, co jest krótk? drog? do konfliktu. Wszystko widzisz w czarnych barwach, więc także nawet mi?a propozycja b?dzie odbierana jest przez Ciebie jako atak.

Jeśli mówimy o moich zaj?ciach, nie byćbym w stanie zrobić live’a na Facebooku, czy także nagra? tego podcastu, bo jak móg?bym wspiera? innych, skoro sam potrzebowa?bym tego wsparcia.

Negatywne spojrzenie zabija kreatywność. Zamiast znajdowa? rozwi?zania, Twoje nastawienie cięgle prowadzi Cię w dó?, bo myślisz, że i tak nie sprostasz zadaniu. Dopiero zmiana toku rozumowania jest bod?cem do działania. Jest to kluczowe, bo nawet dbaj?c o inne rzeczy, przestajesz panowa? nad swoim Życiem.

To, jak się czujesz, wpływa na myśli, uczucia, decyzje i jest przyczyn? działania.
Jeśli nastawiasz się negatywnie, efektów również nie osięgniesz. Zdaj? sobie spraw? z tego, że wielu z Was zapewne uwa?a moje sąowa za encyklopedyczny be?kot. Są jednak sposoby, by cały czas utrzymywa? swoje nastawienie na odpowiednim poziomie.

Po pierwsze musisz zbudować duży mur mi?dzy sobą a Światem. To normalne, że b?dziesz bombardowany informacjami, które nie zawsze są przyjemne. Spróbuj je ogranicza?, a jeśli nie b?dziesz w stanie, to ?wiadomie spróbuj je od siebie odbija?. Wy?apuj je i dzia?aj z jasnym umysżem, by nie wpływa?y na Twoje działania, decyzje, sposób my?lenia. Każdy mur może się kiedy? zburzy?. Nawet jeśli jesteś najbardziej pozytywn? osobą Świata, nie poradzisz sobie w każdym, nawet najbardziej do?uj?cym ?rodowisku.

Kiedy wejdziesz mi?dzy wrony, pr?dzej czy pó?niej b?dziesz kraka? tak jak one. Zatem jeśli widzisz, że Twoje otoczenie Cię do?uje, sprawia, że masz czarne myśli, zmieć je. Nie chodzi o to, by ?y? w mydlanej ba?ce i unika? problemów. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie sytuacji. Może to być rodzina, któr? cię?ko zmieni?, ale staraj się nie sp?dza? z nimi każdej chwili. Ludzie w pracy również mog? dzia?a? do?uj?co. Ja znam dwie metody, które są dla mnie odskoczni? – zm?czenie się lub odpoczynek. Jeśli pracujesz fizycznie, odpoczynkiem b?dzie książka, podcast, rozwój osobisty. W odwrotnym przypadku, co wydaje mi się jest w dzisiejszych czasach wi?kszo?cię, musimy nauczyć się odpoczywa?, by zmniejszy? stres.

Można dzia?a? też w drug? stroną, czyli do?? mocno się zm?czy? – pobiega?, pój?? na sięowni?, jecha? na narty, czy cokolwiek innego jest bliskie Twemu sercu. Endorfiny, które się wydzielaj?, od razu zadzia?aj? koj?co na psychik? i samopoczucie. Jeśli otoczenie ma na Ciebie z?y wp?yw i czujesz, że nie wytrzymujesz tej presji, zrób dla siebie coś miżego. Może to być nawet kawa czy ciastko – ważne, by byćo skuteczne. Przeczytaj księ?k?, która niekoniecznie rozwinie Twój warsztat i popracuje nad rozwojem, ale b?dzie fajn?, wcięgaj?c? histori?. Wystarczy, że b?dzie przyjemno?cię. Kiedy się odpr??ysz i b?dziesz gotowy, wró? do swoich zadań. W ten sposób inaczej spojrzysz na nie, a perspektywa b?dzie już du?o lepsza.

Pami?taj, że gdy coś Cię m?czy, wprawia w negatywny nastrój, natychmiast zmieć otoczenie, zrób coś innego, spraw sobie ma?? przyjemno??. Dzi?ki temu na koniec dnia mimo wielu perturbacji oraz z?ych bod?ców, udało Ci się wrócię do Twojego, standardowego, pozytywnego nastawienia.