Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Jest par? takich rzeczy, które są FUNDAMENTALNE. Dopiero na ich bazie możesz budowa? coś warto?ciowego. Co robić, by Twoje fundamenty byćy mocne i stabilne?

Zapraszam do wysłuchania tego odcinka,
Marcin

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Na solidnych fundamentach powinien sta? nie tylko Twój dom, ale także Twoje Życie. Je?li je masz, ceg?a po cegle budujesz warto?ciowe Życie.

Twoje wewn?trzne nastawienie jest jedn? z najwa?niejszych rzeczy, jakie możesz sobie podarowa?. Od tego zaczyna się podj?cie decyzji, zmiana na lepsze i jest fundamentem do osięgania wielkich rzeczy.

Dlaczego to takie ważne? Je?li nie jesteż pozytywna osob?, nie patrzysz z optymizmem w przysz?o??, nie wierzysz, że może Ci się to uda?, nie masz u?miechu na ustach, wszystko sypie się jak domek z kart.

Nawet spotkanie z klientem może się nie uda?, bo od razu wyczuje Twoj? niepewno??, brak stanowczo?ci i wiary w siebie. Sprawy zawodowe nie pójd? po Twojej myśli, bo negatywne emocje wezm? gór?, co jest krótk? drog? do konfliktu. Wszystko widzisz w czarnych barwach, wi?c także nawet mi?a propozycja b?dzie odbierana jest przez Ciebie jako atak.

Je?li mówimy o moich zaj?ciach, nie byćbym w stanie zrobić live’a na Facebooku, czy także nagra? tego podcastu, bo jak móg?bym wspiera? innych, skoro sam potrzebowa?bym tego wsparcia.

Negatywne spojrzenie zabija kreatywność. Zamiast znajdowa? rozwi?zania, Twoje nastawienie cięgle prowadzi Cię w dó?, bo myślisz, że i tak nie sprostasz zadaniu. Dopiero zmiana toku rozumowania jest bod?cem do działania. Jest to kluczowe, bo nawet dbaj?c o inne rzeczy, przestajesz panowa? nad swoim Życiem.

To, jak się czujesz, wp?ywa na myśli, uczucia, decyzje i jest przyczyn? działania.
Je?li nastawiasz się negatywnie, efektów równie? nie osięgniesz. Zdaj? sobie spraw? z tego, że wielu z Was zapewne uwa?a moje sąowa za encyklopedyczny be?kot. Są jednak sposoby, by cały czas utrzymywa? swoje nastawienie na odpowiednim poziomie.

Po pierwsze musisz zbudowa? du?y mur mi?dzy sob? a Światem. To normalne, że b?dziesz bombardowany informacjami, które nie zawsze są przyjemne. Spróbuj je ogranicza?, a je?li nie b?dziesz w stanie, to ?wiadomie spróbuj je od siebie odbija?. Wy?apuj je i dzia?aj z jasnym umysżem, by nie wp?ywa?y na Twoje działania, decyzje, sposób my?lenia. Każdy mur może się kiedy? zburzy?. Nawet je?li jesteż najbardziej pozytywn? osob? Świata, nie poradzisz sobie w każdym, nawet najbardziej do?uj?cym ?rodowisku.

Kiedy wejdziesz mi?dzy wrony, pr?dzej czy pó?niej b?dziesz kraka? tak jak one. Zatem je?li widzisz, że Twoje otoczenie Cię do?uje, sprawia, że masz czarne myśli, zmieć je. Nie chodzi o to, by ?y? w mydlanej ba?ce i unika? problemów. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie sytuacji. Może to być rodzina, któr? cię?ko zmieni?, ale staraj się nie sp?dza? z nimi każdej chwili. Ludzie w pracy równie? mog? dzia?a? do?uj?co. Ja znam dwie metody, które są dla mnie odskoczni? – zm?czenie się lub odpoczynek. Je?li pracujesz fizycznie, odpoczynkiem b?dzie księ?ka, podcast, rozwój osobisty. W odwrotnym przypadku, co wydaje mi się jest w dzisiejszych czasach wi?kszo?cię, musimy nauczy? się odpoczywa?, by zmniejszy? stres.

Można dzia?a? też w drug? stroną, czyli do?? mocno się zm?czy? – pobiega?, pój?? na sięowni?, jecha? na narty, czy cokolwiek innego jest bliskie Twemu sercu. Endorfiny, które się wydzielaj?, od razu zadzia?aj? koj?co na psychik? i samopoczucie. Je?li otoczenie ma na Ciebie z?y wp?yw i czujesz, że nie wytrzymujesz tej presji, zrób dla siebie coś miżego. Może to być nawet kawa czy ciastko – ważne, by byćo skuteczne. Przeczytaj księ?k?, która niekoniecznie rozwinie Twój warsztat i popracuje nad rozwojem, ale b?dzie fajn?, wcięgaj?c? histori?. Wystarczy, że b?dzie przyjemno?cię. Kiedy się odpr??ysz i b?dziesz gotowy, wró? do swoich zadań. W ten sposób inaczej spojrzysz na nie, a perspektywa b?dzie ju? du?o lepsza.

Pami?taj, że gdy coś Cię m?czy, wprawia w negatywny nastrój, natychmiast zmieć otoczenie, zrób coś innego, spraw sobie ma?? przyjemno??. Dzi?ki temu na koniec dnia mimo wielu perturbacji oraz z?ych bod?ców, uda?o Ci się wrócię do Twojego, standardowego, pozytywnego nastawienia.