Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Ostatnio uda?o mi się zaobserwowa?, w jaki sposób jedna zmiana w ?yciu może ca?kowicie „wy??czy?” wszystkie nawyki, które tak sumiennie, czasem przez lata, wypracowyważe?.

Trzeba wi?c uwa?a?, żeby nie zniszczy? tego, co wp?ywa pozytywnie na Twoje Życie. Ale co najlepsze! Ten mechanizm można wykorzysta? równie? do zmiany nawyków negatywnych.

Chcesz wiedzie?, co to takiego? Zapraszam do wysłuchania tego odcinka.

Marcin

Przydatne odno?niki do innych odcinków:

Jak wykorzysta? pot?g? poranka, czyli poranny rytua?

Nawyki – jak je skutecznie budowa?