Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W dzisiejszym odcinku poruszam temat akceptacji siebie i swoich realnych mo?liwo?ci. Co się dzieje, gdy za wszelk? cen? chcemy osiągać wszystko, co sobie zaplanujemy? Jakie pu?apki kryj? się w d?żeniu do perfekcji? Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami i frustracj?, gdy nie wszystko idzie po Twojej myśli?

Zapraszam do słuchania,
Marcin

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Nikt nie jest perfekcyjny i najwy?szy czas się z tym pogodzić. Wiele osób nie potrafi przyj?? do wiadomo?ci, i? posiada ograniczenia, a doba ma tylko 24 godziny, dlatego nie potrafi? zaakceptowa? k?ód pod nogami w drodze do sukcesu.

Jakie pu?apki kryj? się w d?żeniu do perfekcji? Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami i frustracj?, gdy nie wszystko idzie po Twojej myśli?

Cz?sto zdarza się, że osoby, które chcę wycisn?? z Życia jak najwięcej i d??? do osięgania coraz to wy?szych celów, mocno się frustruj?, kiedy coś im się nie udaje.

Mają swój plan, dalekosię?ny i wielki, ale jak to w Życiu bywa, nie wszystko co zaplanowane się udaje. Sam tak mam, cho? staram się z tym walczy?. Gdy coś mi nie wychodzi, szybko się denerwoważem.

Dochodzi?o nawet do tego, że sama lista zadań mnie stresowa?a. Kiedy zrealizoważem tylko dwa z pi?ciu, okaza?o się, że na sam? my?l o trzech punktach, na które nie miażem czasu dostaważem mażego ataku paniki. Bo wszystko byćo dla mnie ważne i istotne.

Rzeczywistość jest zawsze inna ni? nasze za?ożenia. Tutaj idealnie pasuje przysąowie „że jeśli chcesz o?mieszy? Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach”.

Zawsze wydawa?o mi się, że to kwestia u?ożenia lepszego planu, ale z perspektywy czasu mog? tylko się z tego ?mia?.

Jak to powinno wygląda??

Kiedy wiesz, że daże? z siebie wszystko i wycisn?że? maksa ze swoich mo?liwo?ci, bądź dumny z tego, co udało Ci się zrealizowa?. Nie patrz na negatywy, a dostrzegaj dobre rzeczy. Tylko w ten sposób b?dziesz móg? zaakceptowa? siebie i swoje Życie, czy to zawodowe czy prywatne.

To jednak dotyczy pe?nego zaanga?owania. Kiedy odpuszczasz i chcesz osiągnąć cele byle jak, wtedy możesz mieć do siebie pretensje.

Jeśli dzia?asz na 100%, efekt powinien Cię satysfakcjonowa?. Skoro w tym momencie nie możesz mieć więcej, doce? to, w jakim miejscu się znajdujesz.

Warto stawa? się lepszym cz?owiekiem, pracownikiem, m?żem czy ?on? i jeśli dajesz z siebie więcej ni? możesz. Kiedy pracujesz nad każdym detalem, nie stresuj się, jeśli nie osięgn?że? swojego planu w nakre?lonym czasie. Ważne jest to, by się rozwija?. Ka?dego tygodnia minimum o 3%.